Atklāta, mutiska izsole Elkšņu pagasts “Pļavas”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts,’’Pļavas’’, ar kadastra numuru 56580070019,  atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070107 ar  platību 3.54 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 6526.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Saukas pagasts “Slampi”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Slampi’’, ar kadastra numuru 56880020050,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56880020050 ar platību 1.1 ha.; sākotnējā  izsoles cena  EUR 1500.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Elkšņu pagasts “Mazvītoli”

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts,’’Mazvītoli’’, ar kadastra numuru 56580020075,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām: ar kadastra apzīmējumu 56580020150 un 56580020151 ar kopējo platību 1.33 ha.; sākotnējā un nosacītā izsoles cena  EUR 3443.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Sauka, “Māja Nr.1” – 17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka, ‘’Māja Nr. 1’’-17, ar kadastra numuru 56889009218, trešo, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 1 (vienas)  dzīvojamās istabas un palīgtelpām ar platību 28,5 kv.mtr. un 285/8087  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas Viesītes novada, Saukas pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’;sākotnējā izsoles cena  EUR 460.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Viesīte, Sporta iela 27-2

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.2 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7 kv.mtr. un 727/11772  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta ielā 27;sākotnējā izsoles cena  EUR 2371.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole Viesīte, Sporta iela 13A-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, atkārtotu atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76.0 kv.mtr. un 760/12322  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemesgabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Sporta ielā 13A;sākotnējā izsoles cena  EUR 2361.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole, Brīvības iela 6-4

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-4, ar kadastra numuru 56159009206, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.4 sastāv no 2 (divām)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 28,2 kv.mtr. un 282/2421  domājamām daļām no 2(divām) būvēm un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 6; sākotnējā cena  EUR 435.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 73,9 kv.mtr. un 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Sauka pagasta, Lone, ‘’Aronijas 3’’;sākotnējā cena  EUR 1160.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).