Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Osīši’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Osīši’’, ar kadastra numuru 56350110152, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110106 ar platību 2,64 ha

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Laukmales’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Laukmales’’, ar kadastra numuru 56350130082, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1 (vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350130076 ar platību 3.65 ha

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli, ’’Mazgraudiņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu  pagasts, ’’Mazgraudiņi’’, ar kadastra numuru 56580020115,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56580020115 ar platību  4.94 ha.

Mutiska izsole ar augšupejošu soli cirsmai- ‘’Spuru karjers’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  cirsmai nekustamā īpašuma ‘’Spuru karjers’’ ar kadastra Nr.  56350090093 zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 56350090093, 1.kvartāla 1., 2., 3., 4. un 5. nogabaliem. Kailcirte ar platību 4.35 ha, koksnes pārdodamais  apjoms 690.16 kubikmetri.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Jaunā iela 4-9

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa   īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, Elkšņi, Jaunā iela 4-9, ar kadastra numuru 56589000014,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no dzīvokļa Nr.9 un 774/12717 domājamām daļām no būves un zemes vienības, kas atrodas Jaunā iela 4, Elkšņi, Elkšņu pag., Viesītes nov.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Kārļa iela 3

     Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Kārļa iela 3, ar kadastra numuru 56150010729,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56150010729 ar platību  0.1672 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Imantas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Saukas  pagasts, ’’Imantas’’, ar kadastra numuru 56880070159,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56880070031 ar platību  4.91 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Vītoliņi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Rites  pagasts, ’’Vītoliņi’’, ar kadastra numuru 56800010088,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 2(divām) zemes vienībām ar   kadastra apzīmējumiem 56800040143 ar platību 4.86 ha un 56800040304 ar platību 2.06 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Viesītes’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Viesītes’’, ar kadastra numuru 56350050034,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350050071 ar platību  1.9 ha.

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- ’’Ievu Grāvis’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā   īpašuma Viesītes novads, Viesītes  pagasts, ’’Ievu Grāvis’’, ar kadastra numuru 56350110104,  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  īpašums sastāv no 1(vienas) zemes vienības ar   kadastra apzīmējumu 56350110185 ar platību  5.72 ha.