Atklāta, mutiska izsole, Brīvības iela 6-4

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Brīvības iela 6-4, ar kadastra numuru 56159009206, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.4 sastāv no 2 (divām)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 28,2 kv.mtr. un 282/2421  domājamām daļām no 2(divām) būvēm un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 6; sākotnējā cena  EUR 435.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 3’’-17, ar kadastra numuru 56889000007, atklātu, mutisku izsoli ar lejupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 73,9 kv.mtr. un 739/11946 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Sauka pagasta, Lone, ‘’Aronijas 3’’;sākotnējā cena  EUR 1160.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Viesītes pagasts, ‘’Mazkuļķes’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Viesītes pagasts, ‘’Mazkuļķes’’, ar kadastra numuru 56350070058, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56350070098, kopējo platību 3.61  ha; izsoles sākuma cena   EUR 7200.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Elkšņu pagasts, ‘’Pļavas’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Pļavas’’, ar kadastra numuru 56580070019, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070107, kopējo platību 3.54  ha; izsoles sākuma cena   EUR 8157.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Elkšņu pagasts, ‘’Gundari’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašumu Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Gundari’’, ar kadastra numuru 56580070018, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 56580070100, ar kopējo platību 9.14  ha ; izsoles sākuma cena   EUR 22688.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Elkšņu pagasts, ‘’Dumbļi’’

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Viesītes novads, Elkšņu pagasts, ‘’Dumbļi’’, ar kadastra numuru 56580090105, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  nekustamais  īpašums sastāv no 1 (vienas)  zemes vienības ( kadastra  apzīmējums 56580090105); ar platību 2,5 ha;sākotnējā un nosacītā cena  EUR 4239.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Viesīte, Sporta iela 27-2

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 27-2, ar kadastra numuru 56159009201, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.3 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 72,7  kv.mtr. un 727/11772  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 27; sākotnējā cena  EUR 2963.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Viesīte, Sporta iela 13A-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Viesīte, Sporta iela 13A-17, ar kadastra numuru 56159000023, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.3 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 76.0  kv.mtr. un 760/12322 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Viesīte, Sporta iela 13A; sākotnējā cena  EUR 2951.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’-17, ar kadastra numuru 56889009218, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.17 sastāv no 1 (vienas)  dzīvojamās istabas un palīgtelpām ar platību 28,5 kv.mtr. un 285/8087  domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Sauka pagasta, Sauka, ‘’Māja Nr.1’’;sākotnējā cena  EUR 720.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).

Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- Lone, ‘’Aronijas 4’’-1

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošā dzīvokļa  īpašuma Viesītes novads, Saukas pagasts, Lone, ‘’Aronijas 4’’-1, ar kadastra numuru 56889000013, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli;  dzīvokļa  īpašums Nr.1 sastāv no 3 (trim)  dzīvojamām istabām un palīgtelpām ar platību 59,4 kv.mtr. un 594/11799 domājamām daļām no būves un funkcionāli saistītā zemes gabala, kas atrodas Viesītes novada, Sauka pagasta, Lone, ‘’Aronijas 4’’;sākotnējā cena  EUR 1893.00. Izsoles solis  EUR 100.00 (viens simts euro un 00 centi).