Viesītes novada vēlēšanu komisija aicina pieteikt vēlēšanu komisijas locekļa kandidātus darbam Viesītes, Saukas, Elkšņu un Rites iecirkņos.

Atbilstoši Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma II nodaļai un Centrālās vēlēšanu komisijas Pašvaldību vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošanas instrukcijai

Tiesības pieteikt un izvirzīt savus pārstāvjus iecirkņa komisijā ir: