Aizvadīts attālinātais mācību gads Viesītes vidusskolā

31. maijā Viesītes vidusskolā aizvadīta pēdējā skolas diena. Kopumā 2020./2021. mācību gads ir bijis izaicinājumu pilns. Tāpat kā pagājušajā mācību gadā, arī šajā, mācības, galvenokārt, notikušas attālināti. Attālinātais mācību process prasīja no katra skolēna, katras ģimenes, katra pedagoga daudz vairāk darba, atbalsta un savstarpējās sapratnes. Kā atzīst Viesītes vidusskolas direktors A. Baldunčiks, pateicoties savstarpējai sapratnei un veiksmīgai komunikācijai, ir izdevies veiksmīgi tikt pāri grūtībām, kuras radušās pandēmijas ietekmē un veiksmīgi aizvadīt mācību gadu, kurš pārsvarā aizvadīts attālinātajā režīmā.

Kā katru gadu, arī šogad Viesītes novada pašvaldība piešķīra naudas balvas skolēniem par godalgotām vietām olimpiādēs, kā arī konkursos. Tāpat arī pašvaldība izteica pateicības vārdus skolotājiem par  profesionalitāti, pacietību un izturību, pielāgojoties noteiktajiem ierobežojumiem un darba apstākļiem. Bez pulcēšanās, ar 2m distanci un sejas maskām, katram skolēnam tika nodots apbalvojums.

Viesītes novada pašvaldība vēlas teikt paldies visiem par izturību, sapratni un spēju pielāgoties jaunajiem apstākļiem!

Lai sapņi plaukst, lai ik uz soļa pavada veselība un  cerība, ka nākamo mācību gadu varēs uzsākt klātienē.

Sabiedrisko attiecību un jaunatnes lietu speciāliste Dita Mažeika

Foto: D. Mažeika

print