Pateicība par ilggadējo darbu pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājai Anitai Orbidānei

31.maijā pēdējo darba dienu Viesītes novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” vadītājas amatā aizvadīja tās ilggadējā vadītāja Anita Orbidāne, kura izlēmusi doties pelnītā atpūtā. Pirmsskolas izglītības iestādi “Zīlīte”  Anita Orbidāne vadījusi 27 gadus.

27 gadu garumā, Anitas Orbidānes vadībā, pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” ir kļuvusi par drošu, mūsdienīgu un uz attīstību orientētu vidi, kur vadība un pedagogi sekmē bērna vispusīgu attīstību, veiksmīgi iesaistot darbā dažādas mācīšanas metodes, īstenojot fizisko aktivitāšu nodarbības, projektus, kā arī saglabājot tradīcijas un ievērojot bērna vajadzības, spējas un intereses.

Viesītes novada pašvaldības vadība ar ziediem un pateicības vārdiem sumināja Anitu Orbidāni, sakot paldies par ilggadējo darbu un personīgo ieguldījumu, par sirsnību, labestību, izpalīdzību un cieņpilnu attieksmi. Pasniegt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Pateicības rakstu par ieguldījumu izglītojamo spēju attīstībā un mūža ieguldījumu izglītībā Anitai Orbidānei, bija ieradušās  Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja Anda Ķiploka un galvenā speciāliste izglītības jautājumos Rainelda Muižniece.

Viesītes novada pašvaldības

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste

Dita Mažeika

print