Ārkārtas domes sēde 2021.gada 3.jūnijā plkst.8.30

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas domes sēdi 2021.gada 3.jūnijā plkst.8.30 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Smilšu ielā 2, Viesīte, Viesītes nov., nomas tiesību atklātas mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Čiekurnieki”, Viesītes pag., Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Meža Baloži”, Viesītes pag., Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Silameži”, Saukas pag., Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Torņa Garāžas”, Saukas pag., Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Imantas”, Saukas pag., Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Arāji”, Saukas pag., Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Amatnieku iela 6, Viesīte, Viesītes nov., atklātas, mutiskas izsoles ar augšupejošu soli izsoles protokola apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21B, Viesīte, Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/40 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

10 . Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 23A, Viesīte, Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/41 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Smilšu iela 21C, Viesīte, Viesītes nov., atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli un izsoles noteikumu Nr.2021/42 apstiprināšanu.

Ziņo: A.Žuks

print