Lai dzīvo sveiks

Meistaram  Vilim Budenam  90.dzimšanas dienā uzgavilē Zvaigžņu stafetes dalībnieki!

Stafete notika 18.maijā saskaņā ar vietējās pagasta pārvaldes apstiprināto Nolikumu par distancētas auto-moto-velo stafetes organizēšanu dabā, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības noteikumus, fizisko un laika distanci, kas tika izveidota iepriekš pieteiktām un reģistrētām individualizētām grupām, pasākuma vietā āra apstākļos grupām vienlaicīgi  nepārsniedzot  desmit dalībnieku skaitu.

Pasākumu organizēja sabiedriskā labuma biedrība „Vides un tūrisma attīstības Klubs „Sēlija””, noteikumu ievērošanu kontrolēja biedrības valdes locekle Rudīte Urbacāne.

Piedalījās dalībnieki no Elkšņiem, Gārsenes, Jēkabpils, Klauces, Lones, Neretas, Saukas, Viesītes.

Kad dalībnieki bija sastājušies goda parādē no Revolucionāra pieminekļa  lielā ceļa malā līdz jubilāra Meistara Viļa sētas pagalmam, ieradās Elkšņu pagasta pārvaldes pārstāvji ar pārvaldes vadītāju Daini Černauski, kultūras nama vadītāju Indru Cepurīti, jaukto ansambli „Tik un tā” un tā vadītāju Dairu Linarti. Ar jubilāra iemīļotajām dziesmām un sirsnīgiem vēlējumiem viņi atklāja svētku pasākumu. Pēc neliela laika intervāla sekoja citu grupu uzstāšanā.

Visiem bija patiess prieks satikties ar dižas mūsu novada dzimtas, kuras pārstāvju darbi apzināti un dokumentēti sešās paaudzēs, ar Budenu jaunākajām paaudzēm – jauniem, mūsdienīgiem, dinamiskiem, domājošiem  cilvēkiem, kuri dzīvo un strādā Sēlijā, apzinās savas saknes, ciena senču mantojumu, turas kopā, atbalsta viens otru.

Iespaidi, izteikumi, vērtējumi: Jūtamies lepni! Vajag celties un iet! Šī vide, apkārtne ap Sūpes purvu dod spēku! Darbiem un cilvēciskām emocijām piepildīts ilgs mūžs ir liela vērtība. Labais vairo labo. Mūs glābt var tikai dziesmas. Sirsnīgās sarunas un atmiņas šovasar pārtaps grāmatā, kurā vieta arī 18.maija  Zvaigžņu stafetes dalīnieku stāstu lappusēmPēc sirsnīgajiem un atraktīvajiem grupu apsveikumiem, dziesmām, saucieniem, namamāte cienāja viesus ar pašdarinātu vīnu, jubilāra mazbērni  cienāja ar svētku tortēm, kliņģeriem, pīrāgiem, kas svētku galdā sarindoti senā klētiņā, bet cienastam tika iznesti dižu ozolu ieskautajā pagalmā. Jubilārs  uz mutes ermoņikām uzrāva senas meldijas. Un balerīnas cienīgas piruetes grieza sētas uzticamā sargsunīte. Prieka un sirsnības mirkļi bija šīs dienas lielākā balva un ieguvums ikvienam! . Notikumus fotogrāfijās iemūžināja Smaidis Aizpurietis.

Pateicībā visiem, visiem, kas atbalstīja, organizēja, palīdzēja, deva padomus,  piedalījās, sūtīja sveicienus, ieradās svinību norises vietā Elkšņu pagasta Sīpolos Ormaņkalna pakājē, kur šobrīd kopā ar dzīvesbiedri Rasmu mīt jubilārs Meistars Vilis –

pasākuma koordinatore Rudīte Urbacāne,  tel 29273475

print