Uzstādīts jauns rotaļu laukumiņš Dzelzceļnieku ielā

Šogad Viesītes novada pašvaldības NVO projektu konkursa ietvaros tika realizēts iedzīvotāju iniciatīvas grupas “Rotaļu laukuma atjaunošana Dzelzceļnieku ielā, kuras vārdā rīkojās Inese Ponomarenko. Š.g. 20.maijā tika uzstādīts jauns rotaļu laukumiņš. Par to liels paldies jāsaka SIA “JMK LUX”, kas laukumiņu izgatavoja, atveda un uzstādīja. Laukumiņš pie mums atceļoja no Salacgrīvas novada.

Mūsu mērķis bija atjaunot veco laukumiņu un to papildināt tā, lai bērniem būtu droša vieta kur spēlēties. Par projekta iegūto naudu 430,00 EUR tika iegādāts šūpoles ar slīdkalniņu. Saku milzīgu paldies visiem, kas iesaistījās un palīdzēja.

Ar bērnu rotaļu laukuma izmantošanas noteikumiem iespējams iepazīties šeit: https://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2018/10/Bernu_rotalu_laukumi.pdf 

Foto no autora personīgā arhīva.

Iedzīvotāju iniciatīvas grupas vadītāja Inese Ponomarenko

print