Vietējo projektu konkursā atbalstīti 7 projekti

Atbilstoši Viesītes novada pašvaldības nolikumam „Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” ar Viesītes novada domes 22.aprīļa domes sēdes lēmumu, šogad projektu konkursā atbalstīti šādi projekti:

  1. Sunākstes evaņģēliski luteriskā draudze, projekts “Stendera avota atjaunošana”. Projekta kopējās izmaksas 430.00 RUR.
  2. Viesītes evaņģēliski luteriskā draudze, projekts “Viesītes evaņģēliski luteriskās baznīcas uzkopšanas risinājums-pašgājējs grīdas putekļu sūcējs”. Projekta kopējās izmaksas 368.00 EUR.
  3. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekts “Rotaļu laukuma atjaunošana Dzelzceļnieku ielā”. Projekta kopējās izmaksas 430.00 EUR.
  4. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekts “Kopā būt!”. Projekta kopējās izmaksas 430.00 EUR.
  5. Biedrība “Zīle”, projekts “Biedrības “Zīle” pagātne, tagadne un nākotne – fotogrāfijas”. Projekta kopējās izmaksas 362.00 EUR.
  6. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa “Elements Z”, projekts “Dizaina interaktīvie/funkcionālie elementi un spēles”. Projekta kopējās izmaksas 430.00 EUR.
  7. Vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, projekts “Te, mana, zeme un vieta, ko apspīd saule un liesma!”. Projekta kopējās izmaksas 430.00 EUR.

Pretendentiem, kuriem saskaņā ar Viesītes novada domes lēmumu ir piešķirts finansējums, līdz 21. maijam (iepriekš ierašanos saskaņojot, liene.maisaka@viesite.lv, tel. 65245677, mob. 26691248), pašvaldības Attīstības un plānošanas nodāļā noslēgt Sadarbības līgumu par projekta realizēšanu Viesītes novada teritorijā (lūgums savu ierašanos saskaņot ar projektu administratori L.Maisaku).

Kopumā projektu konkursam tika iesniegti 9 projektu pieteikumu. Sakām lielu paldies visiem projektu pieteicējiem. Lai izdodas veiksmīgi īstenot atbalstītos projektus!

Attīstības un plānošanas nodaļas

Projektu administratore Liene Maisaka

print