Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli- HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC 2563

Viesītes novada pašvaldība  rīko  atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli  motociklam HUSQVARNA 258MT, ar reģ. Nr. TC 2563.

Izsoles sākuma cena   EUR  340.00. Izsoles solis  EUR 10.00 (desmit euro un 00 centi).

Pie nosolītās summas klāt jāmaksā 21% pievienotās vērtības nodoklis.

Nodrošinājuma apmērs 10%.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, motociklu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 6.maijam (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

Izsole sāksies 2021.gada 7.maijā plkst. 11.30  Viesītes novada, Viesītē, Brīvības ielā 10, sēžu zālē.

Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

Izziņa pa tālruņiem: 65245374 vai mob.t. 26424109.

print