Ārkārtas domes sēde 2021.gada 29.aprīlī plkst. 14:00

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 28.panta pirmo un trešo daļu, Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc Viesītes novada domes ārkārtas sēdi 2021.gada 29.aprīlī plkst.14.00, Smilšu ielā 2, Viesītē, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu ārkārtas domes sēdes darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: I.Strade

print