Informācija pirmsskolas vecuma bērnu vecākiem

Ir uzsākta PII „Zīlīte” grupu komplektēšana nākamajam 2021./2022. mācību gadam, tāpēc lūdzam vecākus, kuri vēl nav uzrakstījuši iesniegumu un pieteikuši savu bērnu bērnudārzā, lūdzam to izdarīt līdz 15. jūnijam. Pieteikumus varat iesniegt arī elektroniski (e-pasts: anita.orbidane@viesite.lv), vai zvanot pa tālruni: 28397144 Iesniegumā lūdzam uzrādīt ne tikai personas kodu, bet arī dzimšanas datumu.

PII „Zīlīte” administrācija

print