Jēkabpils novada attīstības dokumentu izstrādes ietvaros aicina uz semināru – diskusiju ciklu

Jēkabpils novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021. – 2035.gadam un Jēkabpils novada attīstības programmas 2021. – 2027.gadam izstrādes ietvarā

Semināru – diskusiju cikls
Veidojam novadu kopā! Nākotnes risinājumi
2021. gada 26., 27. un 28.aprīlī

Tikšanās diena Tematiskais aptvērums
26.aprīlī

plkst.14:00 – 17:00

MOBILITĀTE un AIZSNIEDZAMĪBA /ceļu infrastruktūra, sabiedriskais transports, IKT attīstība un digitalizācija/

VIDE UN ENERĢĒTIKA /inženiertehniskā infrastruktūra, dzīves vide un mājoklis, energoresursu efektivitāte, atkritumu apsaimniekošana, degradētās teritorijas/


 

27.aprīlī

plkst.14:00 – 17:00

UZŅĒMĒJDARBĪBAS (BIZNESA) ATTĪSTĪBA/visa veida uzņēmējdarbība, nodarbinātība, uzņēmējdarbības infrastruktūra, veicinošie/ bremzējošie faktori, atbalsts attīstībai, ar uzņēmējdarbību saistītie vides aspekti (klimata pārmaiņas), arī tūrisms/


 

28.aprīlī

plkst. 9:00 – 12:00

SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBA /izglītība, kultūra, sports, atpūta, nevalstiskās organizācijas, sadarbība, pārvalde/

LABKLĀJĪBA /veselība, sociālā aprūpe, veselības un sociālās aprūpes infrastruktūra, sabiedriskā kārtība, civilā drošība, dabas aizsardzība, vides atbildība/


 

Darba kārtība:

50min. Situācijas raksturojums
Situācijas izpētes rezultātu prezentācija, rezultātu apspriešana.
Ieva Leimane, Jēkabpils pilsētas Attīstības un Investīciju nodaļa, projekta vadītāja
30min. Jaunveidojamā Jēkabpils novada stratēģiskie mērķi, prioritātes un rīcības virzieni – piedāvājums, ievērojot spēkā esošos atsevišķo teritoriju formulējumus, kā arī jaunos izaicinājumus
Andris Lismanis, Jēkabpils pilsētas Attīstības un Investīciju nodaļa, projekta vadītājs
10min. Pārtraukums
90min. Diskusiju sadaļa
Jēkabpils novada attīstības stratēģiskā ietvara izstrāde.
 Darbs grupās. Ideju forums par novada attīstības stratēģiskajiem uzstādījumiem, specializāciju un telpisko perspektīvu.

  • Andris Lismanis, Jēkabpils pilsētas Attīstības un investīciju nodaļa, projekta vadītājs
  • Ieva Leimane, Jēkabpils pilsētas Attīstības un investīciju nodaļa, projekta vadītāja

Pieteikties dalībai iespējams, aizpildot reģistrācijas veidlapu līdz 22.aprīlim:

Lai pieteiktos dalībai tematiskajā darba grupā MOBILITĀTE un AIZSNIEDZAMĪBA, VIDE UN ENERĢĒTIKA (26.aprīlī plkst.14:00 – 17:00), lūdzu aizpildiet reģistrācijas veidlapu ŠEIT

Lai pieteiktos dalībai tematiskajā darba grupā UZŅĒMĒJDARBĪBAS (BIZNESA) ATTĪSTĪBA (27.aprīlī plkst.14:00 – 17:00), lūdzu aizpildiet reģistrācijas veidlapu ŠEIT

Lai pieteiktos dalībai tematiskajā darba grupā SABIEDRĪBAS ATTĪSTĪBA  vai tematiskajā darba grupā LABKLĀJĪBA (28.aprilī plkst. 9:00 – 12:00), lūdzu aizpildiet reģistrācijas veidlapu ŠEIT

print