Viesītes komunālās pārvaldes kases darba laiks

SIA “Viesītes komunālās pārvaldes” komunālās kases darba laiks, Viesītē, Smilšu iela 2.

Katru darba dienu – no 8:00 līdz 15:00

Komunālās kases darba laiki pagastos:

20.04. Elkšņu pagasta pārvaldē – no 8:00 līdz 15:00

21.04. Saukas bibliotēkā – no 8:30 līdz 10:00

29.04. Saukas pagasta pārvaldē – no 8:30 līdz 11:30

13.05. Saukas pagasta pārvaldē – no 8:30 līdz 11:30

18.05. Elkšņu pagasta pārvaldē – no 8:00 līdz 15:00

26.05. Saukas bibliotēkā  – no 8:30 līdz 10:00

27.05. Saukas pagasta pārvaldē – no 8:30 līdz 11:30

Aicinām klientus norēķināties izmantojot internetbanku.

SEB banka Konts: LV75 UNLA 0009 0005 0801 1

Papildus informācija pa tālr. 22822103

print