Norit diskusijas par Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldes organizācijas struktūras projekta izstrādi

Lai nodrošinātu jaunveidojamā Jēkabpils novada, kas iekļauj Jēkabpils pilsētu, Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novadu administratīvās struktūras projekta izstrādi, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis izdevis rīkojumu.

Goguļa izdotajā rīkojumā noteikts atbildīgajām personām organizēt diskusijas Team platformā ar Krustpils, Jēkabpils, Viesītes, Aknīstes un Salas novada attiecīgās nozares darbiniekiem, aicinot piedalīties diskusijās pašvaldību priekšsēdētājus un izpilddirektorus. Balstoties uz izdoto rīkojumu, atbildīgajām personām nepieciešams iesniegt priekšlikumus par jaunveidojamā Jēkabpils novada darba organizāciju attiecīgajā nozarē, apzinot nepieciešamos resursus funkciju izpildes nodrošināšanai.

Priekšlikumu izstrādes procesā definēti  trīs būtiskākie pamatmērķi:

  • vienveidot pakalpojuma sniegšanas standartu visa novada teritorijā.
  • pakalpojuma sniegšanu organizēt pēc iespējas tuvāk iedzīvotājam.
  • efektivizēt un centralizēt atbalsta funkciju (grāmatvedība, budžeta plānošana, informāciju un komunikāciju tehnoloģijas, juridiskais atbalsts, iepirkumi, lietvedība, personāla vadība, darba drošība) sniegšanu.

Noteikto mērķu būtību skaidro G. Gogulis:   “Iedzīvotājiem pašvaldības sniegtie pakalpojumi ir jāsaņem pēc iespējas tuvāk savai dzīvesvietai, turklāt vienlīdz kvalitatīvi visa jaunveidojamā novada teritorijā. Atbalsta funkcijas jāveic izmantojot efektīvākās informāciju tehnoloģijas, samazinot manuālās darbības un darbinieku piesaisti noteiktai vietai. Ja viss izdosies kā iecerēts, tad nepalielinot finansējumu varēs paveikt vairāk.”

Ar rīkojumu G. Gogulis ir noteicis atbildīgās personas, kurām jāsniedz priekšlikumi Jēkabpils novada pašvaldības pārvaldes organizācijas struktūras projekta izstrādē trīsdesmit trīs funkciju un uzdevumu grupās.

Projekta izstrādes termiņš noteikts 1.jūnijs.

Informāciju sagatavoja:

Margita Liepiņa

Jēkabpils pilsētas pašvaldības

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

print