Talka Ormaņkalnā

Gadskārtējā vietējo iedzīvotāju otro Lieldienu talka notika „Mazormaņu” senās sētas teritorijā. Talku organizēja sabiedriskā labuma biedrība „Vides un tūrisma attīstības Klubs „Sēlija””, atbildīgā par pasākumu valdes locekle Rudīte Urbacāne. Visas darbības notika  atbilstoši valstī noteiktajiem pandēmijas  situācijas ierobežojumiem, distancēti, mazās grupās, nepārsniedzot laika limitu.

Galvenais mērķis bija palīdzēt te dzīvojošajiem pensionāriem Jurim un Rudītei atvest mājās pa ziemu sacirsto malku, kas vajadzīga mājas kurināšanai. Aicinājumam atsaucās un uz malkas talku ieradās tuvāki un tālāki draugi, kurus saista iespēja fiziski izkustēties dabā, svaigā gaisā un sagādāt prieku līdzcilvēkiem, palīdzot  paveikt smagākos darbus lauku sētā. Svarīgs faktors arī tas, ka „Mazormaņu” sensēta saglabājusies un slēpj sevī gadsimtu garu vēsturi, tā atrodas valsts nozīmes aizsargājamā dabas teritorijā „Saukas dabas parks”. Tātad, viss ko mēs te darām, ir dabai draudzīgs dzīvesveids, krāšņās ainavas daudzveidības uzturēšana un pieejamības uzlabošanu.

Bet skaļus saukļus šoreiz neskandējām. Kaimiņu zēni ieradās saulei lecot un nekavējoties ķērās pie bluķīšu mešanas traktora piekabē. Traktoru, kā parasti visiem aizraujošiem sabiedriskiem pasākumiem kopienā, sponsorēja vietējā zemnieku saimniecība „Ošāni”. Paldies par nesavtīgo atbalstu saimniecības vadītājai Aritai! Īsti sportiskā noskaņojumā ar velosipēdu uz talku atbrauca  Ēriks no Klauces – tas viņam tāds nieka ceļa gabaliņš, ko mīties! Esot braukti arī lielāki attālumi.

Darbs ritēja raiti, jo priekšdarbus jau laikus bija paveicis saimnieks – sazāģējis  kokus klucīšos, sametis tos kompaktās kaudzītes, izcirtis pamežu un izveidojis zaru tiltus staignajās ieplakās. Traktoram pretī mazliet pastīvējās stāvā, mālainā nogāze ābeļdārzā, bet drīz arī kalns padevās, sapratis talcinieku labos nodomus un traktora vadītāja Māra stingro roku.

 Pavisam mājās tika savestas un pie malkas šķūnīša izbērtas sešas traktora  kravas malkas. „Vairāk kā jebkuru citu gadu!”- priecīgs vērtē saimnieks Juris.

Mazliet vēlāk vīriem pievienojās Gunita ar meitām Laini un Leniju no Mārupes. Viņu daudzgadīgā pieredze Ormaņkalna pusaudžu āra dzīves nometņu vadīšanā šoreiz lieti noderēja talcinieku mielasta vietas sakārtošanā, olu kaujas organizēšanā, pandēmijas uzlikto noteikumu ievērošanas nodrošināšanā. Kur nu vēl brīnišķīgā Liedienu rītā ceptā torte speciāli „Mazormaņu” saimniecei, kura, kā pati saka – svin jubileju visu gadu!

Sirsnīgs paldies visiem par atsaucību, padarīto darbu, prieka ienešanu ikdienā, kopības gara stiprināšanu  Aritai, Ārijam, Dacei, Jānim, Mairim, Egīlam, Mārim no Elkšņiem, Ērikam no Klauces, Gunitai, Lainei, Lenijai no Mārupes. Un arī visiem tiem, kas vēl tikai plāno savas iespējamās talkas dabā. Tiksimies atkal citos mēnešos, citā Ormaņkalna paugurā!

Pateicībā, talkas organizētāji, „Mazormaņu” sētas  saimnieki Rudīte un Juris

print