Sporto mājās tiešsaistes platformā “Zoom”!

ESF projekta „Vietējās sabiedrības veselības veicināšana un slimību profilakse Viesītes novadā”, vienošanās Nr. 9.2.4.2/16/I/016 ietvaros, turpinās veselību veicinošas vingrošanas nodarbības un apļa treniņi. Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, plānotās nodarbības notiek tiešsaistes platformā “ZOOM”!

Aprīļa nodarbību datumi:
  • Vingrošanas nodarbības – 06., 12., 19., 26.04.2021.
  • Apļa treniņi – 01., 08., 15., 22., 29.04.2021.
  • Nodarbības notiek no 19:00-20:00

Kā pieteikties nodarbībām? Nodarbībām pieteikties nepieciešams pie nodarbību vadītāja trenera Aleksandra, zvanot vai rakstot +371 27097807 (piekļuves saite tiks nosūtīta personīgi).

Kas nepieciešams nodarbībai? Lai vingrotu tiešsaistē, vajadzīgs dators vai viedtālrunis, ērts apģērbs un vēlme izkustēties.

Vingrošanas nodarbību mērķis ir vispārējās garīgās un fiziskās veselības uzlabošana un ikdienas paradumu maiņa. Nodarbību laikā tiek stiprināta iedzīvotāju fiziskā izturība, veicināta interese par aktīvu dzīvesveidu un prieku par kustībām, iemācot vienkāršu, ikdienā veicamu vingrojumu kompleksu visu muskuļu grupu nostiprināšanai.

Apļa treniņa mērķis ir vispārējās garīgās un fiziskās veselības bāzes veidošana un saglabāšana. Treniņu laikā tiek attīstīta muguras, roku un kāju muskulatūra, padziļināta interese par aktīvu dzīvesveidu ikdienā, iemācot mājas apstākļos veicamu augstas intensitātes vingrojumu kompleksu visu muskuļu grupu nostiprināšanai.

Pirmskolas vecuma bērni atsāk fiziskās aktivitātes

Ievērojot visus piesardzības pasākumus ar aprīļa mēnesi atsāk fiziskās aktivitātes projekta ietvaros arī pirmskolas vecuma bērni ”Rites pamatskolā”, Cīruļi, Rites pagasts, Rites novads un PII “Zīlīte” Pavasara ielā 6a, Viesīte, Viesītes novads.

Lai kustības stiprina veselību un vairo prieku, projekta vadītāja Liene Maisaka.

print