Izsludināta pieteikšanās projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”

Viesītes novada pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļa aicina Viesītes novada teritorijā reģistrētas biedrības, nodibinājumus, reliģiskas organizācijas, kā arī vietējās iedzīvotāju iniciatīvas grupas pieteikt savas idejas projektu konkursam “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem”. Pasākuma mērķis ir atbalstīt Viesītes novadā reģistrētas nevalstiskas organizācijas un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupas iedzīvotāju iesaistīšanai aktuālu problēmu risināšanā.

Viena projekta maksimālā summa ir 430.00 EUR.

Projektam jāatbilst vismaz vienai no domes noteiktajām prioritārajām jomām:

  1. Novada kultūrvēsturiska mantojuma izzināšana, saglabāšana, pieejamības uzlabošana un nodošana nākamajām paaudzēm mūsdienīgā/inovatīvā veidā.
  2. Novada tēla popularizēšana un atpazīstamības veicināšana.
  3. Mūžizglītības pasākumu īstenošana vietējai sabiedrībai sociālas iekļaušanas aktivitāšu dažādošanai.
  4. Vides saglabāšanas, labiekārtošanas un saturiska brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšana un veselīga dzīvesveida popularizēšana.

Atbalstu var saņemt arī projekti citās jomās, ja vērtēšanas darba grupa tos atzīst par nozīmīgiem novada attīstībā. Projekti jārealizē līdz 30.novembrim.

Pretendenti pieteikumus var iesniegt Viesītes novada pašvaldības kancelejā vai sūtīt tos elektroniski (parakstītus un ieskenētus) uz e-pastu: dome@viesite.lv no š.g. 1. marta līdz.31. martam (ieskaitot).

Ar nolikumu “Atbalsts vietējo iniciatīvu projektiem” varat iepazīties pašvaldības mājaslapā – https://www.viesite.lv/?page_id=14725.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar Viesītes novada pašvaldības projektu administratori, e-pasts: liene.maisaka@viesite.lv, mob.: 26691248.

Projektu administratore Liene Maisaka

print