Apstiprināts Viesītes novada pašvaldības 2021.gada budžets

28.janvārī  kārtējā domes sēdē Viesītes novada pašvaldības domes deputāti apstiprinājuši Viesītes novada pašvaldības 2021. gada budžetu.

Budžets balstīts uz novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.- 2028. gadam, kurā ietverti pašvaldības ilgtermiņa četri stratēģiskie mērķi:

  1. Mazināt iedzīvotāju skaita sarukšanu un tā riskus uz novada nākotnes attīstības iespējām;
  2. Uzlabot iedzīvotāju dzīves kvalitāti;
  3. Attīstīt uzņēmējdarbību;
  4. Saglabāt un popularizēt Sēlijas kultūrvēsturisko mantojumu.

Viesītes novada pašvaldības 2021. gada budžeta ieņēmumi plānoti EUR 4508634  apmērā, kas ir par EUR 262161 mazāk nekā 2020.gada sākotnējais plāns. Savukārt, 2021. gada Viesītes novada pašvaldības budžeta izdevumi plānoti EUR 4728562 apmērā. Uz 2021.gada 1.janvāri Viesītes novada pašvaldībai ir 11 aizņēmumu līgumi. Kopējā aizņēmumu Valsts Kasē neatmaksātā daļa ir EUR 3 110 423. Kredītu atmaksai 2021.gadā budžeta izdevumos ieplānoti EUR 157 000.

2021.gada nozīmīgākās investīcijas Viesītes novadā plānotas šādas:

  1. Projekta “ Smilšu ielas Viesītē atsevišķu posmu seguma atjaunošana un ietves izbūve” īstenošana (420 000eur);
  2. Elkšnu pagasta saimniecības nodaļā tiek plānots pagasta ēkas jumta nomaiņa un siltināšana (127 153eur);

  3. Projekta Viesītes notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība 2. kārta īstenošana (667 700eur);

  4. Ūdensvada ierīkošana Viesītes pilsētā, Kalna un Biržu ielā (30 000eur).

Ar plašāku informāciju par budžetu aicinām iepazīties šeit:Paskaidrojuma raksts Viesītes novada pašvaldība 2021

Informāciju sagatavoja:
Viesītes novada pašvaldības
Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

print