Atklāta, mutiska izsole ar augšupejošu soli

Viesītes novada pašvaldība  rīko  pašvaldībai piederošās vieglās pasažieru automašīnas RENAULT KANGOO, reģ. Nr. GB 7281,  benzīns, krāsa balta zaļa, šasijas Nr.VFIKCASA836029694, atkārtotu, atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli; sākotnējā  izsoles cena    EUR  330.00. Izsoles solis  EUR 50.00 (piecdesmit euro un 00 centi).

      Nodrošinājuma apmērs 10%.

       Iepazīties ar izsoles noteikumiem, automašīnu, iesniegt pieteikumus un dokumentus izsolei var līdz 2021.gada 18.februārim (ieskaitot) darba laikā Viesītes novada pašvaldībā, Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

    Izsole sāksies 2021.gada 19.februārī plkst. 9.00  Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkas telpās Brīvības ielā 10, Viesītē, Viesītes novads.

       Pirkuma summa jāsamaksā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

print