Nekustamā īpašuma ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., izsole

Viesītes novada pašvaldība rīko nekustamā īpašuma ‘’Jaunsauka’’, Saukas pag., Viesītes nov., ar kadastra Nr.56880060036 nomas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 568800600368008 nomas tiesību atklātu, mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

 Zemes platība o, 1334 kv.mtr.

 Izsoles sākotnējā cena 120% no zemes gabala kadastrālās vērtības. Solis 0,1 % no zemes kadastrālās vērtības.

 Izsole notiks 2021.gada 5.februārī plkst.8.30, Brīvības ielā 10, Viesīte, Viesītes nov.

 Izziņas par izsoli var saņemt pa tel. 26424109.Iesniegumus uz izsoli var iesniegt klātienē Brīvības ielā 10, Viesītē, vai elektroniski uz e-pastu: dome @viesite.lv

print