Elkšņu pagasta iedzīvotājiem iemīļota vieta LEADER programmas projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”

2018. gadā tika pabeigts Viesītes novada pašvaldības realizētais LEADER programmas projekts “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā” Nr. 17-050-AL24-A019.2203-000004, kas vēl šodien Elkšņu pagasta iedzīvotājiem ir ļoti iemīļota vieta.

Elkšņu Kultūras nama vadītāja Indra stāsta: “Labiekārtotā aktīvās atpūtas vieta Elkšņos pagasta iedzīvotājiem ir ļoti iemīļota vieta. Laukumiņš tiek apdzīvots aktīvi, lielu interesi izrādi gan bērni, gan pieaugušie. Bērniem patīk kāpšanas piramīda un vilcieniņš, savukārt pieaugušie iemīļojuši lapeni, kur var svelmainās vasaras dienās paslēpties no saules, savukārt, dambretes laukums iecienīts ir pusaudžiem. Pagasta svētku ietvaros laukumiņā notiek dambretes mači. Iedzīvotāji ir ierosinājuši kopā visiem svinēt Līgo svētkus un svētki tiek svinēti draugu un kaimiņu lokā jau divus gadus”.

Projekts ir LEADER programmas aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas apakšpasākuma 1 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros. Projekta mērķis bija izveidot labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu Elkšņu ciemā. Labiekārtotajā aktīvās atpūtas laukumā uzstādīja mazās arhitektūras formas – lapeni, šūpoles, kāpšanas piramīdu un vilcieniņu bērniem, izveidotja āra dambretes laukumu, uzstādīja informatīvo stendu.  Būvdarbus veica SIA “MK Dizains”, būvuzraudzību – SIA “La Konsultants”.

Projekta kopējā summa ar PVN ir 31612.72 EUR, tai skaitā attiecināmās izmaksas 30161.72 EUR, no kurām 27145.55 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai līdzfinansējums jeb publiskais finansējums.  Pašvaldības līdzfinansējums 3016.17 EUR.

Attīstības un plānošanas nodaļas projektu administratore Liene Maisaka

FOTO: Indra Cepurīte

print