Aizvadītais gads Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļā

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas teritorija aptver Viesītes pilsētu, Viesītes, Elkšņu, Saukas un Rites pagastus. Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus veic Daina Vītola, vadītājas vietnieces pienākumus- Evita Čibule.

Dzimtsarakstu nodaļā 2020.gadā reģistrētas 10 laulības. No visām 10  noslēgtajām laulībām 13 personām tā bija pirmā laulība, 6 personām – otrā laulība, 1 personai – trešā laulība. Laulāto vidējais vecums: sievietēm 34 gadi un vīriešiem 37 gadi.

2020.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrēti 23 jaundzimušie, bet novadā pavisam deklarēti 33 jaundzimušie bērni (10 bērni reģistrēti citās dzimtsarakstu nodaļās). No visiem jaundzimušajiem: 17 – meitenes un 16 -zēni.

No nodaļā reģistrētajiem:

  • 23 jaundzimušajiem paternitāte bērniem atzīta 13 gadījumos (vecāki nesastāv laulībā)
  • 9 bērni reģistrēti kā pirmie bērni ģimenē, 6 bērni kā otrie, 7 bērni kā trešie, 1 bērns kā ceturtais bērns ģimenē.

2020.gadā Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļā reģistrētas 65 mirušās personas, bet kopējais mirušo novada iedzīvotāju skaits ir 73 personas (8 personas reģistrētas citās nodaļās),tai skaitā –  38 sievietes un 35 vīrieši. Vidējais mirušo sieviešu vecums bija 81 gads, turpretī, vidējais mirušo vīriešu vecums bija 68 gadi. Visbiežākie nāves cēloņi 2020.gadā bija dažādas asinsrites sistēmas slimības – hroniska progresējoša smadzeņu išēmija, primāra arteriāla hipertensija, akūts miokarda infarkts, koronāra sirds slimība, kā arī -plaušu embolija, pneimonija  un dažādi ļaundabīgie audzēji.

Pēc iedzīvotāju pieprasījumiem, atkārtoti tika izsniegtas civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošās apliecības, veikti papildinājumi reģistros sakarā ar tiesu spriedumiem par laulību šķiršanu, par aizgādības tiesību pārtraukšanu, par uzvārda maiņu, par paternitātes atzīšanu, izsniegtas dažādas izziņas par civilstāvokļa aktu reģistrāciju (mantojuma kārtošanai, tiesvedībai).

Kopā ar Viesītes kultūras pili tika rīkots, jau par tradīciju kļuvušais pasākums jaundzimušajiem bērniem – „Sudraba karotīšu svētki”. Tāpat arī, jaundzimušajiem bērniem kopā ar grāmatu “Mūsu bērns” tika dāvināti biedrības “Zīle” adītāju darinātie  zābaciņi. Visa gada garumā, ar pašvaldības informatīvā izdevuma “Viesītes novada vēstis” starpniecību, tika sveikti kāzu jubilāri, pāri, kuriem 2020.gadā bija 50, 55, 60 un 65 gadu kāzu jubilejas.

Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja Daina Vītola

print