Ārkārtas domes sēde 2020.gada 30.decembrī plkst. 8:15 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2020.gada 30.decembrī plkst.8.15 Viesītē, Smilšu ielā 2, Viesītes kultūras pils konferenču-kino zālē un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par izmaiņām Viesītes novada pašvaldības domes deputātu sastāvā.

Ziņo: A.Žuks

  1. Par Viesītes novada domes saistošo noteikumu Nr.2020/11 „Par grozījumiem 2020.gada 24.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2020/1 „Par Viesītes novada pašvaldības 2020.gada budžetu”” apstiprināšanu.

Ziņo: K.Frolova

print