Par grozījumiem Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta saņemšanas nosacījumos

Informējam, ka 2020. gada 17. decembrī valdībā tika pieņemti grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 25. novembra noteikumos Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” (turpmāk – MK noteikumu grozījumi).

MK noteikumu grozījumi paredz, ka no 2021. gada 1. janvāra Fonda atbalstu tiesīgas saņemt mājsaimniecības, kuras atbilst:

–     trūcīgas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 190 euro);

–     maznodrošinātas mājsaimniecības statusam (mājsaimniecības, kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro).

Tāpat kā līdz šim pamats Fonda atbalsta saņemšanai ir pašvaldības sociālā dienesta izsniegta izziņa. Vienlaikus tiek saglabāta prasība uz pašvaldību sociālo dienestu izsniegtajām izziņām maznodrošinātām mājsaimniecībām (kurās ienākumi nepārsniegs 327 euro pirmajai vai vienīgajai personai, bet katrai nākamai personai mājsaimniecībā 229 euro) veikt norādi/ atzīmi “Mājsaimniecība atbilst EAFVP atbalsta saņemšanas nosacījumiem saskaņā ar 25.11.2014. Ministru kabineta noteikumu Nr. 727 “Darbības programmas “Pārtikas un pamata materiālās palīdzības sniegšana vistrūcīgākajām personām 2014. – 2020. gada plānošanas periodā” īstenošanas noteikumi” 4.1.3. apakšpunktu”.

Tāpat kā līdz šim, Sociālās palīdzības administrēšanas lietojumprogrammā SOPA šāda norāde tiks iekļauta automātiski brīdī, kad dienesta darbinieks reģistrēs maznodrošinātās mājsaimniecības ar ienākumiem līdz 327/229 euro izziņu.

Pašvaldībās, kurās maznodrošinātas mājsaimniecības minimālo ienākumu slieksnis noteikts mazāks par 327/229 euro, Fonda atbalstu var saņemt visas maznodrošinātās mājsaimniecības iepriekš minētajā kārtībā.

LM ir aktualizējusi informatīvu materiālu par Fonda atbalstu – “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?” (skat. 1. pielikumā). Lūdzam Jūs rast iespēju nodrošināt šī informatīvā materiāla izplatīšanu potenciālajiem Fonda atbalsta saņēmējiem un citiem interesentiem, kā arī nodrošināt šī materiāla izvietošanu uz informācijas stendiem vai/un pašvaldību/dienestu interneta vietnēs.

Papildus vēlamies atgādināt, ka saistībā ar Covid-19 izplatību izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās ir iespējama attālinātās pieejas izmantošana Fonda atbalsta nodrošināšanā. Tās nosacījumu piemērošana detalizēti atspoguļota LM sagatavotajā infografikā “Ceļš līdz ES atbalsta pakām ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās”.

Pielikumā:

  1. Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām: kas un kā?” (uz 5 lp.) – Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_2021
  2. Informatīvais materiāls “Ceļš līdz ES atbalsta pakām ārkārtējās situācijas saistībā ar “Covid-19” laikā un vienu kalendāra mēnesi pēc tās” (uz 1 lp.) – Cels_lidz_ES_atbalsta_pakam_Covid_19

Cieņā

Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām vadošā iestāde

Tālr. 67021653, 67021560

Fax. 67276445

eafvp.vi@lm.gov.lv

Labklājības ministrija

Skolas iela 28, Rīga, LV-1331

www.lm.gov.lv

print