Viesītē taps jauni infrastruktūras objekti

2020. gadā Viesītes novada pašvaldības saņēma lēmumus par divu LEADER projektu iesniegumu apstiprināšanu – “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” un “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana”.

Projektam Nr. 20-05-AL24-A019.2202 “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana” ir izstrādāts paskaidrojuma raksts Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošanai, kuru sagatavoja SIA “JB Latvija”.  Projekta mērķis ir sakārtot publisko ārtelpu, atjaunojot bruģa segumu veselīga dzīvesveida un vides izglītības veicināšanai no Brīvības ielas līdz Viesītes mazajam ezeriņam. Projektā paredzēta seguma maiņa izbūvējot bruģa ietvi, pietiekami platu, lai tas būtu piemērots gan ģimenēm ar bērnu ratiem, gan cilvēkiem ratiņkrēslā. Lai gājēju celiņu padarītu interesantu ģimenēm ar bērniem, skolu audzēkņiem un pilsētas viesiem, uz bruģa taps 3 bruģa spēles ar veiklības uzdevumiem. Uzdevumu apraksts būs iestrādāts QR kodā, kas izvietots uz informatīvā stenda takas sākuma posmā no pilsētas centra puses (Brīvības ielas). Plānotās projekta kopējas izmaksas ir EUR 27723.25, no kurām  pašvaldības līdzfinansējums ir EUR 5247.33.

Projektam Nr. 20-05-AL24-A019.2201-000001 “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” ir veikta cenu izpēte par Ātruma mērīšanas radara komplekta piegādi un uzstādīšanu. Šī projekta mērķis ir ātruma mērīšanas radara uzstādīšana Viesītē gājēju un ceļu satiksmes drošības uzlabošanai. Ātruma mērīšanas radars tiks uzstādīts uz autoceļa P75 Jēkabpils—Nereta, Viesītē blakus 2019. gadā atklātā Viesītes Sociālās aprūpes centra jaunajām telpām. Plānotās projekta kopējās izmaksas ir EUR 4559.46, no kurām pašvaldības līdzfinansējums  ir EUR 455.95.

Projektus paredzēts īstenot līdz 2021. gada 30. jūnijam. Tie tiek īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projektu administratore Liene Maisaka

print