Viesītes novada Sociālā dienesta paziņojums par sejas aizsargmasku saņemšanu

Ņemot vērā 2020. gada 6. novembrī apstiprināto Ministru kabineta rīkojumu Nr. 655 “Rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, un ievērojot valstīt noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, lai mazinātu Covid-19 izplatību, Viesītes novada Sociālais dienests š.g. 20.novembrī sāks Higiēnisko sejas masku izsniegšanu pašvaldības trūcīgajiem un maznodrošinātajiem iedzīvotājiem.

Sejas maskas varēs saņemt Sociālajā dienestā (Viesītē, Elkšņos, Ritē, Saukā) darba laikā, uzrādot trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes/personas izziņu. Lūgums iepriekš sazināties ar darbiniekiem pa tālruni: 65245460, 65207388 (Viesītē); 28306455 (Rite, Elkšņi); 29382734 (Sauka) un vienoties par sejas masku saņemšanas laiku.

Viesītes novada Sociālā dienesta vadītāja

Sarmīte Matačina

print