Piešķirti konkursa „Skaista mana sēļu zeme” apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības konkursa ,,Skaista mana sēļu zeme” izvērtēšanas  komisija (komisijas priekšsēdētāja: Svetlana Puzāne; komisijas locekļi: Roberts Orups,  Sanita Lūse, Dainis Černauskis, Lilita Bārdule, Pēteris Līcis, Rudīte Feldmane, Irēna Butkus) savā sēdē, kas notika 2020.gada 18.oktobrī, izvērtēja iegūtos apsekošanas rezultātus un piemiņas balvu pasniegšanu.

Apsekotās sētas tika iedalītas trijās nominācijas grupās: 1) lauku sēta (savdabīgais dārzs, oriģinālā kompozīcija, funkcionalitāte, uzturēšana); 2) vides objekts (ainaviska piederība, funkcionalitāte, piederība); 3) lauku saimniecība (apbūve, vide, attīstība).

Izvirzītie 2020.gada laureāti šajās nominācijās:

1.Lauku sēta (savdabīgais dārzs, oriģinālā kompozīcija, funkcionalitāte, uzturēšana):

  • “Alstiņi”, Viesītes pag., saimnieki Iveta Dābola un Gints Krjauklis

  • “Skramāni”, Elkšņu pag., saimnieki Daina Dzikoviča un Juris Dzikovičs

  • “Ceriņi 5”, Sauka, Saukas pag., saimnieki Sandra Heislere un Arnolds Heislers

  • “Vidupes”, Lone, Saukas pag., saimniece Ilona lejiņa un Māris Ašaks

  • MK “Elkšņi”, vadītājs Jānis Malcenieks

2.Vides objekts (ainaviska piederība, funkcionalitāte, piederība)

  • Rites pagasta biedrība “Ritten”, pagasta pārvalde

3.Lauku saimniecība (apbūve, vide, attīstība);

  • “Kalngali”, Elkšņu pag., īpašnieks Gundars Saturiņš

Ņemot vērā epidemioloģisko, kā arī ārkārtējo situāciju valstī, atzinības un piemiņas balvas laureātiem tiks piegādāti personīgi iepriekš sazinoties. 

Informāciju apkopoja

Viesītes novada pašvaldības

sabiedrisko attiecību speciāliste

Dita Mažeika

 

print