Piešķirti Viesītes novada pašvaldības apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības Apbalvojumu piešķiršanas padome (domes priekšsēdētājs Alfons Žuks, domes priekšsēdētāja vietniece Iveta Līce, pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse, domes Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas priekšsēdētāja Svetlana Andruškeviča, Rites pagasta pārvaldes vadītāja Lilita Bārdule, Elkšņu pagasta pārvaldes vadītājs Dainis Černauskis) savā sēdē, kas notika 2020.gada 27.oktobrī, pamatojoties uz Viesītes novada pašvaldības apbalvojumu Nolikumu, izvērtēja saņemtos pieteikumus par personu izvirzīšanu apbalvošanai sakarā ar Latvijas valsts svētkiem.

Saskaņā ar Apbalvojumu piešķiršanas padomes sēdes lēmumu, ir piešķirti 35 Viesītes novada pašvaldības Goda raksti un Pateicības. Apbalvojumi katru gadu tiek pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai veltītajā svinīgajā pasākumā, tomēr, sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un ieviestajiem ierobežojumiem un drošības pasākumiem, informējam, ka šogad valsts svētkiem veltītais pasākums NENOTIKS, bet tas tiek pārcelts uz nenoteiktu laiku (lūgums sekot aktuālajai informācijai Viesītes novada facebook lapā, kā arī mājaslapā). Pašvaldība pateicas visiem, kas izvirzīja novada iedzīvotājus, uzņēmējus, kā arī darbiniekus Viesītes novada Goda un Pateicības rakstiem. Mēs lepojamies ar ikvienu mūsu novada cilvēku un ceram, ka tiksimies skaistā pasākumā jau pavisam drīz, kad situācija valstī būs stabilizējusies.

Viesītes novada pašvaldības apbalvošanas komisija lēmusi apbalvot:

Nominācijā „Gada uzņēmējs/ lauksaimnieks ”

Goda raksts

 • Saukas pagasta zemnieku saimniecības “Lejas Palsāni” īpašniecei Diānai Brokai

Pateicība

 • Elkšņu pagasta jaunajam lauksaimniekam Gustavam Šēnbergam

Nominācijā “Gada sociālais/ veselības darbinieks”

Goda raksts

 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības Viesītes punkta vecākajam ārsta palīgam Lāsmai Linītei

Pateicība

 • Viesītes novada sociālā dienesta sociālajai darbiniecei Ņinai Sarancevai

Nominācijā „Gada ģimene”

Goda raksts

 • Viesītes pilsētas iedzīvotājiem, biedrības “Selonia velo” dalībniekiem – Ginta Grinberga un Evitas Bauskas ģimenei

Nominācijā „Gada labākais un apzinīgākais darbinieks”

Goda raksts

 • Viesītes novada pašvaldības apsaimniekojamās teritorijas pārzinei Rudītei Feldmanei
 • Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Rites pamatskola” saimniecības pārzinei Iraidai Kozuliņai
 • Viesītes novada sporta organizatorei Jolantai Stumbiņai
 • Viesītes novada pašvaldības administrācijas tehniskajai darbiniecei Irēnai Kastainei
 • Viesītes novada bāriņtiesas loceklei Alitai Kuzņecovai
 • SIA “Viesītes komunālā pārvalde” vides speciālistei Svetlanai Uzkurei
 • SIA “Viesītes transports” dispečerei Līgai Rečai

Pateicība

 • Viesītes novada Sociālā dienesta tehniskajai darbiniecei Nadeždai Vērdiņai
 • Saukas pagasta pārvaldes tehniskajai darbiniecei Inesei Butānei
 • Viesītes vidusskolas garderobistei Sanitai Ribakovai
 • Viesītes muzeja “Sēlija” krājuma glabātāji Valijai Fišerei
 • SIA “Viesītes komunālā pārvalde” traktortehnikas vadītājam Guntim Baklānam

Nominācijā „Gada sabiedriski aktīvais iedzīvotājs”

Goda raksts

 • Elkšņu pagasta iedzīvotājam Mairim Cepurītim

Pateicība

 • Rites pagasta iedzīvotājam Jānim Staltmanim

Nominācijā „Gada cilvēks kultūrā”

Goda raksts

 • Viesītes kultūras pils gaismošanas operatoram Arturam Goldbergam

Pateicība

 • Viesītes muzeja “Sēlija” izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem speciālistam Jānim Dzimtajam

Nominācijā „Gada izglītības darbinieks”

Goda raksts

 • Viesītes vidusskolas direktora vietniecei izglītības darbā Ivetai Maševskai
 • Viesītes vidusskolas skolotājai Zinai Pomjalovai

Pateicība

 • Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” pirmsskolas skolotājai Inetai Liseckai

Nominācijā „Gada pašvaldības darbinieks”

Goda raksts

 • Viesītes novada pašvaldības Grāmatvedības un finanšu nodaļas finansistei Karīnai Frolovai
 • Rites pagasta pārvaldes kasierei Ainai Kampei

Pateicība

 • Viesītes novada pašvaldības jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālistei Ditai Mažeikai
 • Viesītes novada bāriņtiesas loceklei Sandrai Tučai

Nominācijā „Gada sportists”

Goda raksts

 • Murjāņu sporta ģimnāzijas audzēknim, viesītietim, sudraba godalgas ieguvējam kamaniņu divnieku ekipāžu konkurencē trešajās Jaunatnes Ziemas olimpiskajās spēlēs Sanktmoricā Ardim Liepiņam

Pateicība

 • Viesītes vidusskolas skolēnam, motokluba “Saules sporta klubs” dalībniekam, jaunajam motobraucējam Matīsam Leimanim

Nominācijā “Gada tirdzniecības darbinieks”

Goda raksts

 • Viesītes pilsētas uzņēmējai, IK “Ilvija un Ko” īpašniecei – Aijai Krivko

Pateicība

 • SIA Puķu bode “Tatija” pārdevējai Olitai Baklānei

Nominācijā “Gada jaunietis”

Goda raksts

 • Viesītes vidusskolas 12.klases audzēknim, skolēnu pašpārvaldes prezidentam Kristapam Moļam

Pateicība

 • Viesītes vidusskolas 12.klases audzēknei Ilvijai Aldiņai
 • Viesītes vidusskolas audzēknim, aktīvam bērnu vokālistu konkursu dalībniekam Kristapam Vasiļevskim

Informāciju apkopoja

Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Dita Mažeika

print