Lāčplēša dienā Viesītes novadā brīvības cīnītājus aicina godināt individuāli

Izvērtējot epidemioloģisko situāciju valstī un lai iespējami novērstu infekcijas izplatības riskus, tiek atcelts iepriekš plānotais tradicionālais Lāčplēša dienas lāpu gājiens Viesītē. Tā vietā aicinām Viesītes novada iedzīvotājus Latvijas brīvības cīnītāju piemiņu godināt katram individuāli, 11. novembrī – Lāčpleša dienā, iededzinot svecīti māju logos, uz lieveņa vai citās vietās.

Viesītes Kultūras pils aicina katram pašam vai ar saviem tuvākajiem Lāčplēša dienas vakarā nolikt svecīti pie Viesītes Brīvības pieminekļa vai stēlas Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru piemiņas saglabāšanai. No plkst. 17:00 līdz 18:00 pie Viesītes Brīvības pieminekļa tiks atskaņota svētku mūzika.

Elkšņu pagasta pārvalde aicina atnest savu svecīti-gaismiņu un veidot kopīgu gaismas ceļu pie Elkšņu pagasta pārvaldes un baznīcas. Savukārt, Saukas pagasta pārvalde aicina iedzīvotājus individuāli doties uz Smiltaines kapsētu Saukā, iedegt sveces pie K. Malcenieka un Veinberga kapu kopiņām. Plkst. 17:00 Rites pagasta iedzīvotāji tiek aicināti iedegt svecītes savā mājas logā vai aiznest un nolikt tās LATVIJAS VAROŅIEM pie pieminekļa “Tiem, kas nepārnāca”.

Būsim atbildīgi un saudzēsim sevi un savus līdzcilvēkus!

Sabiedrisko attiecību speciāliste,

Dita Mažeika

print