Skolotāju dienā godināti Viesītes novada pedagogi darba jubilejās

Katru gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Skolotāju diena. Tradicionāli Viesītes novadā tiek organizēts kopīgs, svinīgs sarīkojums visiem Viesītes novada pedagogiem, kura laikā tiek sveikti pedagogi darba jubilejās un godināti pensionētie pedagogi. Tomēr šogad, ņemot vērā piesardzības un drošības pasākumus, Skolotāju dienai veltītie pasākumi un paldies vārdi tika teikti katrā iestādē atsevišķi.

1.oktobrī Viesītes Kultūras pilī tika aizvadīts Viesītes vidusskolas organizēts svinīgs sarīkojums veltīts Skolotāju dienai. Pasākumā skolotājus ar koncertu iepriecināja Viesītes vidusskolas audzēkņi. Tāpat arī pedagogus sveikt bija ieradies Viesītes novada pašvaldības priekšsēdētājs Alfons Žuks, kurš novēlēja visiem pedagogiem izturību, prieku un iedvesmu pildot savu darbu ikdienā, kā arī godināja tos pedagogus, kuriem ir apaļa darba jubileja, dāvinot personalizētu koka suvenīru – atslēgu turētāju.

Arī Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vietas “Rites pamatskola” skolēni bija sagatavojuši sirsnīgus priekšnesumus pedagogiem Skolotāju dienā. Rites pamatskolas pedagogus, kuri ir apaļo darba gadu jubilāri, bija ieradusies sveikt un paldies vārdus teikt Viesītes novada pašvaldības izpilddirektore Sanita Lūse.

Tāpat arī neliels kopīgs pasākums veltīts Skolotāju dienai notika pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”, kur apaļajā darba jubilejā tika suminātas trīs skolotājas.

Viesītes novada pašvaldība novēl, lai Skolotāju dienā saņemtie ziedi un labie vārdi dod spēku visam mācību gadam!

Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

Foto: D. Mažeika

print