Viesītes novada pašvaldībā viesojas biedrības „Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektors Gvido Liepiņš

2020. gada 16. septembrī uz Viesītes novada pašvaldību vizītē bija ieradies biedrības „Lauku partnerība Sēlija” izpilddirektors Gvido Liepiņš. Vizītes laikā biedrības izpilddirektors kopā ar pašvaldības attīstības un plānošanas nodaļas vadītāju Lauru Zvirbuli, projektu administratori Lieni Maisaku, būvinženieri Gati Puzānu, jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciālisti Ditu Mažeiku apskatīja jaunākos pašvaldības realizētos LEADER programmas projektus, pārrunāja veiktos projektu pēcieviešanas pasākumus un apsprieda, kā veidot veiksmīgu sadarbību turpmāk.

Vizītes laikā tika apskatītas Viesītes radošās rezidences, Viesītes multifunkcionālais stadions, kur uzstādīti jauni skatītāju soliņi un Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs, kur veikta telpu vienkāršota atjaunošana un ierīkota Ideju kaste jauniešiem.

Pateicoties LEADER programmai novadā kopš 2017. gada īstenoti 8 projekti: “Viesītes novada pašvaldība Videonovērošanas tīkla izveide Viesītes novadā”; “Aprīkojuma iegāde Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pakalpojumu paplašināšanai”; “Aktīvās atpūtas vietas labiekārtošana Viesītes novada Elkšņu ciemā”; “Mīlestības takas atjaunošana veselīga dzīvesveida un vides veicināšana”; ‘’Radošās rezidences Viesītē’’; ‘’Mazā Bānīša vēstures stacijas izveide Viesītes novada Lone ciemā’’;  “Skatītāju soliņu uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes multifunkcionālajā stadionā”; “Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centra pieejamības uzlabošana” un  ieviešanas  procesā atrodas 2 projekti: “Ātruma radara uzstādīšana drošības uzlabošanai Viesītes pilsētā” un “Mīlestības takas 4.kārta – Viesītes Mazā ezeriņa veiklības takas izveidošana”.

Projekti īstenoti Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai finansētās Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests. Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm.

Projektu administratore Liene Maisaka

Foto: D. Mažeika

print