Tautisko deju pulciņa “Danceri” pirmā tikšanās

Aicināti visi dejotgribētāji uz tautiskā deju pulciņa “Danceri” pirmo tikšanos.

  • 22.septembrī plkst. 14:00 (1.-3.klašu grupai)
  • 22.septembrī plkst. 15:00 (4.-6.klašu grupai).

Tiekamies!

print