Dzejas dienu noskaņās Elkšņos notiek labdarības akcija

Dzejas dienas atnāk ar sārtoties sākušām kļavām, ar skarbākām vēja brāzmām, ar vēlmi ietīties siltā vecmāmuļas lakatā, iekurt plīti vai iedegt sveci krēslas stundā …  Paņemt iemīļoto vai pavisam jaunu dzejoļu krājumiņu, izlasīt kādas rindas, aizdomāties par vārdos nepasakāmām lietām, kas kā saules atspulgi mīt ikvienā sirdī. Ne vienmēr vajag dzejnieku, lai spētu tos pārvērst vārdos.  Pietiek, ja mazliet pārvēršam savu dzīves telpu, ienesot ikdienā neparasto! Vasarai aizejot, Elkšņos šādā noskaņā notiek labdarības akcija.

Šoreiz viens no galvenajiem iemesliem labdarības akcijas rīkošanai ir mūsu ilggadējās sadarbības partneres un sirsnīgas draudzenes, Latvijas-Dānijas GASA TAUTSKOLAS pārstāves Viesītes novadā, dānietes Rigmoras Gammelgard dāvinājums. Kopš 1991.g. Rigmora  darbojusies bijušajā Saukas baznīcas Mācītājmājas ēkā, iepazīstinot Viesītes novada ļaudis ar dāņu kultūru, tradīcijām, sadzīvi un mācot dažādus rokdarbus, tai skaitā Dānijā populāro tekstilmozaīku. Dzīvojot mūsu novadā, Rigmora aizrautīgi interesējās par apkārtnes   pagastos notiekošajiem kultūras pasākumiem, atbalstīja  vietējos ļaudis, skolas, biedrības,  apmeklēja un iepazina mūsu kultūrvēsturiskās vietas.

Pēc 30 radošiem gadiem, kas veltīti Dānijas – Latvijas sadraudzības darbam, šovasar Rigmora pārtraukusi savu darbību  un pateicībā atvadās no draugiem, dāvinot savas personīgās gleznas un sadzīves mantas labdarības mērķiem.

Daļa šī dāvinājuma  ar sabiedriskā labuma biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” starpniecību nonākusi Elkšņu skolā. Labdarības akciju papildina  humānās palīdzības krava  ar lietotām precēm no Rīgas, par kuras atvešanu un izvietošanu jau ierasti gādā zemnieku saimniecības „Ošāni” vadītāja Arita Bārdule.

Akcija Elkšņu skolas ēkā sākās 12.septembrī pusdienlaikā. Apmeklētāji ieradās  nelielās grupās, ievērojot valstī noteiktos publiskās pulcēšanās noteikumus. Ikviens bez steigas un drūzmas varēja izvēlēties sev nepieciešamo. Ja sākumā likās, ka  Rigmoras abstrakcionisma stila gleznas  nevienu  neinteresēs, tad  dienas  gaitā pārliecinājāmies, ka tā gluži nav. Jaunieši izprot mākslu plašāk  un prot novērtēt. Vecāki cilvēki ar pateicību paņem  savām vajadzībām labdarības akcijā sagādātās mantas – viņiem nepieciešamas šīs lietas, dāvinātāja gandarīta, ka tām  atvēlēts otrs mūžs labu cilvēku rokās un mājokļos.

Dienas gaitā skolas verandiņā ar skatu uz dārzu raisījās dažādas  sarunas  –  par sauli, rudeni, bitēm. Biteniece Brigita Stepa sagādājusi iespēju nopirkt medu savas veselības uzturēšanai gada tumšajās dienās.

Tad ikviens apmeklētājs, nosaucot savu izvēlēto ciparu no 1 līdz 10, nonāk pie kāda labi zināma Raiņa dzejoļa, kurš  skaļi jānolasa klātesošajiem. Lasot dzejas rindas, uzvirmo atmiņas par bērnību, skolas gadiem, kad šos pašus dzejoļus par kaķenīti, zirņa bērniem, u.c. mācījāmies kā skolēni. Atmiņas par skolu, kura mums zudusi, taču,  arī būdama slēgta, ēka reizēm ver vaļā durvis, lai cilvēki varētu ienākt, pastaigāt pa telpām, atcerēties skolas gadus. „Cik asaru, cik smieklu pieredzējušas šīs sienas! Te par nedarbiem kaktā stāvējām, te slepus caur aizkariem vērojām, kā pāri ceļam baznīcā svin Ziemassvētkus! Toreiz iet uz baznīcu mums bija uz visstingrāko aizliegts!” – atceras Skaidrīte, Elkšņu skolas absolvente.

Visiem prieks, ka šodien skolas durvis atkal vaļā,  un ēkā valda rosība. Paldies pagasta pārvaldei par iespēju darboties skolas telpās, paldies cilvēkiem, kas kopj apkārtni un  uztur telpas labā kārtībā. Paldies tiem, kas diendienā iet garām un ar mīlestību uzlūko šo dižo ēku Elkšņu pagasta sirdī.  Paldies daudzajiem palīgiem, kas piedalījās mantu atvešanā, izkraušanā, uzstādīšanā, sakārtošanā, atbalstīja ar transportu, kā arī visiem, kas apmeklēja mūsu pašu spēkiem rīkoto akciju.

Rudīte Urbacāne,

biedrības „Vides un tūrisma attīstības klubs „Sēlija”” valdes locekle

Par publikācijas saturu atbild biedrība „Vides un tūrisma attīstības klubs Sēlija”, kontaktiem tel. 29273475

print