Sunākstes mācītājmuižas parkā atklāta jaunizveidotā “Augstas Gudrības taka

30. augustā Sunākstes mācītājmuižas parkā notika G.Fr. Stendera atceres diena, kuras ietvaros tika atklāta jaunizveidotā “Augstas Gudrības taka”. Takas atklāšanas pasākumā uzrunas vārdus teica Stendera Biedrības pārstāvji – Jānis Dimitrijevs un Pēteris Stradiņš. Savukārt, ar muzikālu sveicienu brīvā dabā klātesošos priecēja Beāte Meldere un Māris Trankalis. Pēc uzrunām,  muzikālā sveiciena un jaunizveidotās takas apskates, Stenderu kapu kalniņā tika noturēts svētbrīdis, kuru vadīja Sēlpils iecirkņa pāvests Aldis Pavlovičs, pēc kā ikviens tika aicināts uz dievkalpojumu Sunākstes baznīcā.

Kā raksta Stendera Biedrība “Augstas Gudrības taka atspoguļo G. F. Stendera populārzinātnisko darbu “Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas” (1774.), kas faktiski bija pirmā zemniekiem domātā enciklopēdija Eiropā. Šajā grāmatā latviešu valodā skaidrotas dabas parādības, Visuma uzbūve, pasaules ģeogrāfija un ietvertas filozofiskas pārdomas par cēloņsakarībām dabā. Bet pats būtiskākais – Stenders mudināja latviešus domāt un izglītoties! Taka izveidota, attīrot vēl vienu mācītājmuižas aleju, tās galapunktā ir Gudrības avotiņš, un to paveikuši vairāk nekā 60 individuālo talkotāju vairāku mēnešu garumā ar pašvaldību un ziedotāju atbalstu. Augstas gudrības taka veltīta akadēmiķa Jāņa Stradiņa piemiņai, un, to šodien atklājot, mēs vienlaicīgi atzīmējām arī Vecā Stendera dzimšanas dienu ar svētbrīdi un dievkalpojumu. Lai “Augstas gudrības taka” ir arī kā vadmotīvs skolēniem un studentiem pirms jaunā mācību gada sākuma!” (pārpublicēts no Stendera Biedrības facebook konta).

Informāciju apkopoja:

Viesītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

Foto: R. Vasiļjeva

print