Viesītes pilsētas svētku laikā tiks pasniegti Viesītes Goda pilsoņa un Viesītes novada Goda pilsoņa apbalvojumi

Viesītes novada pašvaldības kārtējā domes sēdē 2020. gada 16. jūlijā tika nolemts:

Viesītes Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājai un pašvaldības kancelejas vadītājai Dainai Vītolai.

Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un godprātīgu darbu pildot Viesītes novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītājas un pašvaldības kancelejas vadītājas pienākumus, par ilggadēju dalību Viesītes kultūras pils deju kolektīvā “Augšzeme”, par savas dzimtās pilsētas Viesītes vārda atpazīstamības veicināšanu kā Latvijas Jūras spēku patruļkuģa P-07 “Viesīte” krustmātei, par aktīvu iekļaušanos pilsētas sabiedriskajā dzīvē.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Saukas pagasta uzņēmējam, kooperatīvās sabiedrības “Ritenis” valdes priekšsēdētājam Valdim Banderam.

Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un sekmīgu uzņēmējdarbību Viesītes novada Saukas pagastā attīstot lauksaimniecības nozari, veicinot tās izaugsmi Saukas pagastā, par nesavtīgu atbalstu Saukas pagasta pārvaldei, Saukas ev.luteriskajai baznīcai un Saukas pagasta iedzīvotājiem.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Elkšņu pagasta deputātei Vitai Elksnei.

Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un godprātīgu darbu, par Viesītes novada Elkšņu pagasta tēla popularizēšanu, pagasta interešu aizstāvēšanu, pasākumu materiālu atbalstīšanu, nesavtīgu sociālās palīdzības sniegšanu pagasta iedzīvotājiem, neizsīkstošu darba sparu un pagasta atpazīstamības veicināšanu, par aktīvu iekļaušanos pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt Rites pagasta iedzīvotājam Jānim Kolpakam.

Apbalvojums piešķirts par ilggadēju darbu un nozīmīgu ieguldījumu Rites pagasta novadpētniecībā, apkopojot informāciju par Rites pagastu un tā iedzīvotājiem gan grāmatās, gan foto un video materiālos.

Viesītes novada Goda pilsoņa nosaukumu piešķirt SIA “Āres J&T” īpašniekam, uzņēmējam Jurijam Turļukam.

Apbalvojums piešķirts par ilggadēju un sekmīgu uzņēmējdarbības attīstību Viesītes novada Viesītes pagastā, attīstot kokapstrādes nozari, veicinot tās izaugsmi, par nesavtīgu materiālo atbalstu Viesītes veselības un sociālās aprūpes centram un Viesītes ev.luteriskajai baznīcai

Apbalvojumus  „Viesītes Goda pilsonis” un “Viesītes novada Goda pilsonis” tiks pasniegti Viesītes pilsētas svētku laikā 2020.gada 1.augustā.

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

print