Aizvadīti piecpadsmitie Saukas pagasta svētki

Sestdien, 4.jūlija vakarā, Saukas pagasta iedzīvotāji un viesi pulcējās Lones estrādē, lai kopīgi svinētu piecpadsmitos Saukas pagasta svētkus! Lai arī šogad svētku programma bija nedaudz īsāka, ievērojot visus valstī noteiktoS ierobežojumus, tomēr tas nemazināja svētku sajūtu.

Ar sveicieniem svētkos, pasākumu atklāja Lones Tautas nama vadītāja Inta Malceniece, Saukas pagasta pārvaldes vadītāja Sanita Lūse un Saukas pagasta iedzīvotāja, plūškoku audzes īpašniece Gita Kļaviņa. Pēc skaistām svētku uzrunām, uz skatuves tika aicināti Daugavpils teātra aktieri, kuri ļāva apmeklētājiem pasmieties un iesākt svētku vakaru jautrā noskaņojumā, izspēlējot smieklīgu, komiskiem notikumiem bagātu izrādi – komēdiju “Notikumi Latgalē”.

Kā katros svētkos, arī šajos tika teikti neskaitāmi paldies vārdi gan sadarbības partneriem, gan esošajai pagasta pārvaldes vadītājai Sanitai Lūsei, gan bijušajiem Saukas pagasta pārvaldes vadītājiem. Tāpat arī paldies vārdi tika veltīti aktīvajiem pagasta iedzīvotājiem. Tālāk ar atraktīvu, muzikālu sveicienu apmeklētājus priecēja Daugavpils teātra dziedošie aktieri, izdziedot zināmas latviešu dziesmas un iesaistot skatītājus izkustēties mūzikas ritmā. Līdz pat gandrīz pusnaktij Lones estrādi pieskandināja grupa “Bruģis”, ļaujot ikvienam griezties dejas ritmā. Savukārt, pusnaktī ar krāšņu svētku salūtu noslēdzās pagasta svētku svinības!

Saukas pagasta svētki bija skaists “starts” pagastu svētku maratonam. 18.jūlijā ikviens tika aicināts uz skaistajiem Elkšņu pagasta svētkiem. Savukārt, jau 1.augustā gaidīsim gan novada iedzīvotājus, gan viesus uz Viesītes pilsētas svētku svinībām (programma un sīkāka informācija meklējama mājaslapā, afišās un avīzītē “Viesītes Vēstis”).

Liels paldies ikvienam par skaisti aizvadītajiem Saukas pagasta svētkiem un tiekamies jau nākamajos svētkos!

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

Foto: D. Mažeika

print