Aknīstes un Viesītes vēsturnieces iepazīstina ar unikāliem eksponātiem Elkšņu pagasta svētkos

Brīvības cīņu simtgades sakarā Aknīstes vidusskolas vēstures skolotāja Mārīte Pērkone izveidojusi plašu vēsturisku fotogrāfiju ekspozīciju par Augškurzemes partizānu pulka kauju gaitām mūsu pusē. Pēc izstādes Aknīstē nolemts to parādīt Elkšņos, jo te slēgtajā skolā ir brīvas un piemērotas telpas šādiem pasākumiem. Te arī dzīvo Laura Bārdule, kas mācās Aknīstes vidusskolā. Viņa sagatavoja prezentāciju un ar to uzstājās Elkšņu pagasta svētkos.

Otru ekspozīciju sagatavojusi Viesītes vidusskolas vēstures skolotāja Līvija Levinska. Tā ir par kādu unikālu eksponātu, kas piederējis Rihteru dzimtas sievietēm no senajām Saukas muižas Kristūžu mājām (tagad Elkšņu pagastā) – Emīlijas Rihteres (1881 – …) pašrocīgi veidotu rokdarbu paraugu albumu. Tos viņa darinājusi rokdarbu kursos, kas apkārtnes lauku sievietēm organizēti Elkšņu skolā 1934.g. Paraudziņi piestiprināti pie izmantotu skolas burtnīcu vāciņiem, kuru uzraksti liecina, ka tās savulaik piederējušas Emīlijas krustmātei Jūlijai Rihterei. Laika gaitā jau piemirsts fakts, ka Emīlijas māsa Berta Rihtere (1883-1949) ir pirmā latviešu sieviete, kas cariskās Krievijas laikā ieguvusi augstāko lauksaimniecisko izglītību. Kā izglītotai agronomei viņai tika uzticēts nepateicīgais un smagais, bet cēlais darbs pēc brīvības cīņām – agrārās reformas jeb muižu zemju sadalīšanas bezzemniekievm organizēšana. Viņa strādāja Ventspils un Jēkabpils apriņķos.

Unikālo rokdarbu albumu atradusi un no iznīcības paglābusi bijusī Elkšņu skolas darbiniece Dzintra Kucenčeire, kas arī kādu laiku dzīvojusi Kristūžos. Tagad rokdarbu paraugi Līvijas Levinskas digitāli apstrādāti pārtapuši saistošā prezentācijā. Bet pirms tās Dzintru Kucenčeiri ar pateicības vārdiem un klusuma brīdi pieminēja viņas aprūpētie un audzinātie bijušie skolēni un daudzi jo daudzi Elkšņu un Saukas iedzīvotāji, Dzintru aizvadot uz mūžības mājām Kristūžu kapsētā. Tā vēlreiz atgādinot, ka bez vecmāmiņām jau brīvības nebūtu.

Rudīte Urbacāne

Līvijas Levinskas foto

print