Top Sēlijas Bānīša izpētes projekts

Kāds izskatījies dabā un kartē Vācijas armijas būvētā 600 mm dzelzceļa tīkla izvietojums; kādi bijuši Vācijas armijas stratēģiskie plāni šajā teritorijā, kas aptver rajonu ap Seci, Daudzevu, Viesīti, Neretu, Suvainišķiem, Skapišķiem, Rokišķiem, Obeļiem, Eglaini, Visaginu, Turmontiem, Ilūksti un Daugavu kā frontes līniju; kā šaursliežu dzelzceļa tīkls Latvijas I Republikas laikā  ietekmējis Sēlijas miestu ekonomisko izaugsmi, savstarpējos kontaktus, cilvēku nodarbinātību un attiecības; kā tas turpinājis kalpot mums padomju okupācijas periodā; kāpēc mēs vēl šodien atceramies tautā iemīļoto Bānīti? – tie ir jautājumi uz kuriem atbildes šovasar centīsies rast profesionālu pētnieku komanda.

Biedrība “Sēlijas kultūras projekti” Zemgales kultūras programmā 2020  ir saņēmusi AS “Latvijas valsts meži” un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu projekta 600 mm dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I Pasaules kara laikā – celtniecība, mērķi, ietekme” pirmās kārtas realizācijai, kura ietvaros tādi Latvijā pazīstami pētnieki kā Toms Altbergs, Aivars Markots, Kārlis Dambītis un Ilze Freiberga meklēs atbildes uz pieteiktajiem jautājumiem. Projekta noslēgumā plānojam izdot monogrāfiju, kuras tapšanā aicinām piedalīties arī visus tos Sēlijas iedzīvotājus, kuru rīcībā ir līdz šim nepublicētas fotogrāfijas, stāsti, atmiņas vai dokumenti.

Kā norāda gada vēsturnieks Latvijā 2018. Dr.hist. Uldis Neiburgs: Zinātniskās monogrāfijas “600 mm dzelzceļa tīkls Augšzemes novadā I Pasaules kara laikā – celtniecība, mērķi, ietekme” izstrāde ir nozīmīgs pienesums Latvijas industriālās vēstures izpētē, kur šādu starpdisciplināru pētījumu parādīšanās ir retums[…] Tās izdošana būs ne tikai svarīgs notikums Latvijas akadēmiskās un publiskās vēstures vidē, bet radīs pamatu un sekmēs arī muzeoloģijas, tūrisma un citu sabiedrībai nozīmīgu nozaru attīstību Sēlijas reģionā.[…] Projekta pieteicēju piedāvātās pētniecības metodes (vēstures,  digitālās kartogrāfijas,  ģeogrāfiskās informācija sistēmas) un dažādu savas jomas profesionāļu iesaiste projektā rada pārliecību par tā sekmīgu īstenošanu un nozīmīgumu ne tikai pagātnes industriālās kultūras mantojuma vērtību apzināšanā, dokumentēšanā un pētniecībā, bet iezīmē arī potenciāli inovatīvu ieguldījumu reģionālās saimnieciskās, sociālpolitiskās, kultūras un izglītības telpas  attīstībā nākotnē. “

“Sēlijas kultūras projekti” ir 2018. gada nogalē dibināta profesionāla organizācija, kas apvienojot savā komandā dažādus pētniekus vēlas veicināt Latvijas kultūras mantojuma izpēti,  un pieejamību.

Mēs aicinām novadu pašvaldības un uzņēmējus finansiāli atbalstīt projekta realizāciju.

Agnese Neija, 29152896

selijaskulturasprojekti@gmail.com

Biedrība “Sēlijas kultūras projekti”

print