Pasākumi jūnijā Rites amatierkolektīviem

Ir uzausis vasaras saulgriežu rīts. Kaut kur tālumā dzirdamas putnu skanīgās dziesmas- lakstīgalas pogošana un dzeguzes kūkošana. Tā varētu pļavas viducī stāvēt un klausīties dabas skaņās, baudot siltās saules starus, bet darbs gaida. Ir jāsaplūc Jāņuzāles, lai sanāktu skaisti zāļu pušķi. Rites pagasta 17 Jāņu un 4 Līgu godināšanai. Šī ir viena sena tradīcija, ko Rites pagasta darbinieces ir apņēmības pilnas īstenot arī šoreiz.

Ne mazāk rosīgas ir nākamās svētku dienas. 22.jūnijā Rites Tautas nama amatierteātris ar skeču “Vizīte pie daktera”dodas ciemos pie Viesītes sociālās aprūpes centra iemītniekiem, lai sveiktu Līgo svētkos.

Agri no rīta 23.jūnijā Rites Tautas namā uz mēģinājumu posušās tautu tērpos ieradās sieviešu vokālā ansambļa “Rites balsis”dalībnieces. Kad balsis iesildītas, ansamblis un Rites Tautas nama amatierteātris dodas ceļā uz Subati. Subatē abi kolektīvi piedalās divos pasākumos. No rīta sniedz koncertu Zāļu tirdziņā kopā ar Subates amatierkolektīviem. Pēc tam ceļš ved uz Subates sociālās aprūpes centru “Miera nams”, kur sagaida tā iemītnieki un personāls.

Kad visas dziesmas izdziedātas, izrāde nospēlēta var doties ar gandarījumu sirdī uz mājām.

Rites pagasta pārvaldes vārdā saku lielu paldies abu kolektīvu dalībniecēm par atsaucību.

Rites TN vadītāja Aina Guoģe

print