Par izmaiņām darba laikā

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija rīkojumu Nr.342 “Par darbadienas pārcelšanu 2020.gadā”, ņemot vērā Viesītes novada domes 2020.gada 21.maija lēmumu Nr.30; prot. Nr.7, š.g. 12.jūnijā un 13.jūnijā iestādei “Viesītes novada pašvaldība”, tās struktūrvienībām un nodaļām, Elkšņu, Rites un Saukas pagastu pārvaldēm, Viesītes novada Sociālajam dienestam, Viesītes novada bāriņtiesai tiek noteikts šāds darba laiks:

2020.gada 12.jūnijā (piektdien) no 8:00 līdz 12:00; no 12:30 līdz 16:30

2020.gada 13.jūnijā (sestdien) no 8:00 līdz 12:00

Viesītes pilsētas bibliotēka informē, ka 13.jūnijā (sestdien) bibliotēka strādās no 9:00 līdz 15:00.

print