Ārkārtas domes sēde 2020.gada 28.maijā plkst. 9.00 Viesītē

Viesītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauc ārkārtas novada domes sēdi 2020.gada 28.maijā plkst.9.00 Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Viesītē, Smilšu ielā 2 (domes sēžu zālē) un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par Viesītes novada pašvaldības 2019.gada finanšu pārskata apstiprināšanu.

Ziņo: A.Maļinovska

print