Par Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Viesītes posteni

Aprīļa mēnesī saņēmām neoficiālu informāciju par VUGD Viesītes posteņa slēgšanu. Pašlaik postenis atrodas Āžu krogā – pilsētas vecākajā ēkā. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī un nav piemērota Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta funkciju izpildei. Turklāt,  ēkas pārbūve vai atjaunošana nav ekonomiski lietderīga.  Tāpēc, nekavējoties rakstījām oficiālo vēstuli Iekšlietu ministrijai, VUGD priekšniekam, ka esam PRET Viesītes posteņa likvidēšanu. Pamatojoties ar to, ka tuvākais postenis atrodas Neretā un ir nepieciešama apmēram pusstunda laika, lai ugunsdzēsēji ierastos uz notikuma vietu pie mums. Zinot, ka šādā uguns nelaimē katra minūte ir dārga, tad Viesītes pilsēta un pagasti būtu pakļauti lielam riskam. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi saglabāt Viesītes posteni, līdz ar to, oficiālajā vēstulē norādījām, ka esam gatavi piedāvāt telpas bijušās arodskolas teritorijā.

Reaģējot uz pašvaldības nosūtīto vēstuli, 21. aprīlī Nodrošinājuma valsts aģentūras pārstāvji klātienē apskatīja piedāvātās telpas, lai tālāk ziņotu par to atbilstību Iekšlietu ministrijai. Savukārt, 13.maijā saņēmām atbildi no Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par to, ka dienests piekrīt Pašvaldības piedāvājumam, ar lūgumu pēc iespējas īsākā laikā uzsākt telpu pielāgošanas darbus. Dienests arī informēja, ka visus jautājumus, kas saistīti ar telpu nomas maksas apmēru un apsaimniekošanas izdevumu segšanu Pašvaldībai ir jāvienojas ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru. Tajā pašā dienā, 13. maijā, Viesītes novada deputāti finanšu komitejas sēdē atbalstīja līdzekļu piešķiršanu telpu remontam arodskolas teritorijā, nosakot maksimālo summu – līdz 35 tūkstošiem eiro. Plānojam, ka jaunās telpas remontdarbi sāksies pēc līguma noslēgšanas ar Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūru.

Mēs ļoti ceram, ka Viesītes novada pašvaldības atbalsts būs pietiekams arguments, lai Iekšlietu Ministrija  saglabātu VUGD Viesītes posteni!

Viesītes novada domes priekšsēdētājs Alfons Žuks

Foto: D. Mažeika

print