Ievērojot piesardzības pasākums, Viesītē aizvadīta Lielā Talka

Ņemot vērā paaugstinātās drošības apstākļus un noteikto sociālās distancēšanās aicinājumu, šogad Lielā Talka Viesītes pilsētā norisinājās nedaudz citādākā formātā. Katru gadu noteiktajā Lielās Talkas datumā pašvaldība organizēja kopīgu talkošanu Viesītes pilsētā un pagastos, bet šogad lielāks uzsvars tika likts uz individuālu vai ģimenes talkošanu, aicinot sakopt dažādas Viesītes pilsētas vietas.

Tāpat ikvienam bija iespēja pieteikt savu talkošanas vietu kopīgajā Lielās Talkas platformā, kā arī, sazinoties ar pašvaldību, saņemt atkritumu maisus. Kopumā Viesītes novadā tika pieteiktas divas talkas, kurās tika veikti labiekārtošanas darbi – Vides un tūrisma attīstības kluba “SĒLIJA” dalībnieku pieteiktā talka Saukas pagastā, kā arī ikgadējā Stendera Biedrības talka Vecā Stendera mācītājmuižas parkā Vārnavā. Arī Viesītes novada pašvaldības vadība un darbinieki Lielās Talkas dienas rītā, 16.maijā, devās uz Viesītes Jaunajiem kapiem, kur, ievērojot visus piesardzības pasākumus, iestādīja tūjas.

Viesītes novada pašvaldība pateicas ikvienam, kurš iesaistījās Lielās Talkas akcijā un padarīja kādu Latvijas stūrīti tīrāku. Pašvaldība novēl arī ikdienā rūpēties par apkārtējo vidi un cienīt citu paveikto darbu!

Latvijai BŪT zaļai!

Viesītes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

Foto: D. Mažeika

print