ATJAUNOTS. Viesītes novadā deklarētajiem izglītojamajiem tiek noteikts materiālais pabalsts pārtikas iegādei

Pamatojoties uz  2020.gada 23. aprīļa Viesītes novada Domes lēmumu Nr. 24, periodā līdz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas beigām, bet ne ilgāk par 2019./2020.mācību gada beigām (aprīlis, maijs), tiek noteikts materiālais pabalsts pārtikas iegādei, piešķirot Pārtikas karti:

  1. 15 EUR vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš reģistrēts kādā no Viesītes novada pirmsskolas izglītības iestādēm vai kādā no valsts speciālajām pirmsskola sizglītības iestādēm, bet ārkārtas situācijas laikā klātienē neatrodas izglītības iestādē.
  2. 30 EUR vērtībā vienam mēnesim, katram Viesītes novada administratīvajā teritorijā deklarētajam izglītojamajam, kurš apgūst vispārējās izglītības programmu kādā no valsts izglītības iestādēm (1.-12.klasei), bet ārkārtas situācijas laikā mācību apgūst attālināti.

Materiālais pabalsts pārtikas iegādei tiks piešķirts par abiem mēnešiem reizē, pamatojoties uz bērna likumiskā pārstāvja iesniegumu (iesniegums pievienots zemāk), izsniedzot divas pārtikas kartes pārtikas preču iegādei katram bērnam, kuras jāatprečo līdz šī gada 29.maijam. Pārtikas kartes varēs atprečot Viesītes novada mazumtirdzniecības veikalos: “top” un “Lats”. Vienā reizē jāizmanto visa pārtikas kartē norādītā summa. Ja izvēlēto pārtikas preču vērtība pārsniedz pārtikas kartē norādīto summu, bērna likumiskais pārstāvis pats sedz pārmaksāto summu.

Lai saņemtu pārtikas kartes likumiskajiem pārstāvjiem ir jāiesniedz iesniegums (pievienots zemāk) un jāierodas Viesītes sociālajā dienestā vai pie pagastu sociālajiem darbiniekiem. Viesītes sociālajā dienestā iesniegumu saņemšana un pārtikas karšu izsniegšana pēc sarakstiem notiks, sākot ar 2020.gada 27. aprīli līdz 2020.gada 30.aprīlim darba laikā (no 8:00 līdz 17:00, 30. aprīlī no 8:00 līdz 15:00). Rites pagastā – pirmdien (27.04.2020.) un trešdien (29.04.2020.) no 8:00 līdz 17:00; Elkšņu pagastās – otrdien (28.04.2020.) un ceturtdien (30.04.2020.) no plkst. 8:00 līdz 15:00; Saukas pagastā – ceturtdien (30.04.2020.) no plkst. 8:00 līdz 15:00.

Iesniegums pārtikas kartēm

Sīkāka informācija zvanot pa tālr.:
Viesītes sociālais dienests – 65245460 vai 29383204;
Rites, Elkšņu pagasta sociālā darbinieka tālr. 28306455
Saukas pagasta sociālā darbinieka tālr. 29382734

Sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

print