Viesītes novada bāriņtiesas darba organizācija ārkārtas situācijas laikā

Viesītes novada bāriņtiesa, arī šajā laikā, turpina darbu, lai prioritāri nodrošinātu bērnu vai aizgādībā esošo personu tiesības un tiesisko interešu aizsardzību. Bāriņtiesa elektroniski pieņem iesniegumus un dokumentus, bet tikšanās klātienē notiek, izvērtējot nepieciešamību. Saņemot informāciju par iespējamu vardarbību vai cita veida bērna veselības, dzīvības vai attīstības apdraudējumu, nodrošināsim nekavējošu informācijas pārbaudi un situācijas risināšanu.

Bāriņtiesa lūdz nekavējoties ziņot par:

  • bērniem, kuri valstī noteikto ierobežojumu dēļ, šobrīd atrodas tuvinieku aprūpē bez likumiskās pārstāvniecības;
  • bērniem, kuru vecāki ir izbraukuši ārpus valsts un nav atgriezušies atpakaļ un bērni palikuši vieni;
  • bērniem, kuriem nepieciešama palīdzība bērniem, ja vecākiem jāatrodas pašizolācijā.

Būsim iejūtīgāki un atbildīgāki viens pret otru ikdienā un koronavīrusa Covid–19 infekcijas izplatīšanās laikā.

Lūgums iedzīvotajiem zvanīt bāriņtiesas priekšsēdētājai, pa tālruni 65207296 vai 25400493, lai vienotos par tālākām darbībā.  E-pasts sandra.grigorjeva@viesite.lv vai sūtot korespondenci uz adresi Brīvības iela 10, Viesīte, LV-5237. 

Viesītes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja  Sandra Grigorjeva

print