Viesītes Mūzikas un mākslas skola ziņo par pasākumiem martā

6.martā Viesītes Mūzikas un mākslas skolā notika ikgadējais karnevāls, nu jau piektais pēc kārtas. Šogad tā tēma – “Pārtopi par mākslinieku vai mākslas tēlu!”

Gatavojoties šim pasākumam, audzēkņi iepazina mākslinieku daiļradi un dzīvesstāstus, kā arī izstrādāja dažādas mākslas darbu kopijas. Nav brīnums, ka karnevālā varēja sastapt vairākus “van Gogus, Frīdas, kā arī Dalī, meiteni ar pērļu auskaru, pat slaveno Monu Lisu ” un citus personāžus. Paldies audzēkņiem un vecākiem  par atsaucību , organizējot un piedaloties šajā pasākumā! Īpašs paldies vadītājām Martai Frīdai Zaļaiskalnei un Baibai Cīrulei, kā arī mūsu dīdžejam Kristam Murānam!

Viesītes MMS  ciemojās arī mūsu skolas audzēkņi no Salas un Biržiem, lai kopīgā sadraudzības vakarā vairāk uzzinātu par daudzveidīgo mākslas pasauli.

9.martā mūzikas skolas programmu īstenošanas vietā Neretā  notika  Natašas Šimanauskas un Ingas Bartkevičas klavierspēles un kora klases audzēkņu mācību koncerts klavierspēlē kopā ar audzēkņu vecākiem. Šajā reizē pasākums tika papildināts ar stāstījumu par Ludvigu van Bēthovenu, jo šis gads visā pasaulē veltīts komponista 250 gadu atcerei.

Stāstījumu papildināja attēli un  audzēkņu atskaņotie L.van Bēthovena skaņdarbi. Ludviga van Bēthovena – bērna lomā iejutās Dominiks  Kippari.

Audzēkņu vecākiem sagādāja prieku bērnu panākumi klavierspēlē.

Gatavosimies nākamajām uzstāšanās reizēm!

Mākslas skolotāja

Inga Kovaļevska

print