PAZIŅOJUMS VIESĪTES NOVADA IEDZĪVOTĀJIEM saistībā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī

12.martā Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid 19 izplatīšanos valstī. 13.martā plkst.9.00 Viesītesnovada pašvaldībā Domes priekšsēdētājs Alfons Žuks sasauca sanāksmi par turpmāko rīcību sakarā ar Ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa paziņojumu par ārkārtas situācijas izsludināšanu valstī.

!!! Sakarā ar valstī “COVID – 19” izsludināto ārkārtas situāciju, no šī gada  13. marta līdz  14. aprīlim Viesītes novadā slēgtas šādas iestādes:

 • Viesītes vidusskola, t.sk. Viesītes vidusskolas izglītības programmu īstenošanas vieta “Rites pamatskola” (attālinātās mācības)
 • Viesītes Jaunatnes iniciatīvu centrs,
 • Viesītes Mūzikas un mākslas skola,
 • Sēlijas sporta skola
 • Viesītes Kultūras pils
 • Viesītes muzejs “Sēlija”
 • Rites Tautas nams
 • Elkšņu Kultūras nams
 • Lones Tautas nams
 • Viesītes Dienas centrs
 • Viesītes svarcelšanas un trenažieru zāle
 • Viesītes bibliotēka, Elkšņu bibliotēka, Lones bibliotēka, Rites bibliotēka un Saukas bibliotēka

Viesītes Kultūras pilī, Rites Tautas namā, Elkšņu Kultūras namā un Lones Tautas namā ārkārtas situācijas laikā nenotiks kolektīvu mēģinājumi un nodarbības. Tāpat arī Viesītes novadā atcelti visi publiskie pasākumi bez apmeklētāju skaita ierobežojuma!

Viesītes novada pašvaldības administrācijas kase Brīvības ielā 10, Viesītē apmeklētājus klātienē nepieņems, maksājumus var veikt ar internetbankas starpniecību.

Pagastu pārvalžu kases: Elkšņu pagasta pārvaldes, Saukas pagasta pārvaldes un Rites pagasta pārvaldes kases apmeklētājus klātienē nepieņems.

No 13.marta līdz 2020.gada 14.aprīlim tiek noteikts šāds apmeklētāju pieņemšanas laiks Viesītes novada pašvaldības iestādēs un struktūrvienībās:

 1. Viesītes novada Sociālais dienests apmeklētājus klātienē nepieņems, sazināties pa tālruņiem 65245460; 65207388 vai e-pastā: matacina@viesite.lv
 2. Viesītes novada bāriņtiesa apmeklētājus pieņems darba vietā, vispirms sazinoties pa tālruņiem 65207296 vai 25400493; e-pastā: grigorjeva@viesite.lv
 3. Viesītes novada dzimtsarakstu nodaļa pieņems darba vietā, vispirms sazinoties pa tālruņiem 65245179 vai 28680097, e-pastā: dzimtsaraksti@viesite.lv
 4. Viesītes novada pašvaldības administrācijas ēkā Brīvības ielā 10, Viesītē tiek ierobežota klātienes apmeklētāju ierašanās Valsts un pašvaldību vienotajā klientu apkalpošanas centrā un pie administrācijas nodaļu darbiniekiem. Saziņai izmantot tālruņus 65207294; 66954857; 65245179 vai e-pastu: dome@viesite.lv, inese.ponomarenko@viesite.lv  viesite@pakalpojumucentri.lv kā arī pašvaldības mājaslapā www.viesite.lv sadaļā Kontakti norādīto darbinieku kontaktinformāciju.

Pakalpojumi tiks sniegti attālināti, izņēmumu gadījumos vienojoties ar darbinieku par klātienes tikšanos. Vienošanās par klātienes apkalpošanu un konsultāciju darbinieks un klients var pieņemt tikai tad, ja uz personu neattiecas Ministru kabineta rīkojumā par ārkārtējo situāciju noteiktie ierobežojumi.

     5. Rites pagasta pārvaldē, Saukas pagasta pārvaldē un Elkšņu pagastu pārvaldē tiek ierobežota apmeklētāju ierašanās klātienē.

Saziņai:

 • Rites pagasta pārvalde, vadītāja Lilita Bārdule, tālr. 29135779
 • Saukas pagasta pārvalde, izpilddirektore Sanita Lūse, tālr. 29119047
 • Elkšņu pagasta pārvalde, vadītājs Dainis Černauskis, tālr. 28306713.

Lai apmeklētu pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem sākot no 2020. gada 13. martā katru nedēļu jāiesniedz pirmsskolas izglītības iestādē rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši Covid-19 skartās valstis vai teritorijas, nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai kontaktpersonām un vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Vēršam uzmanību, ka pirmsskolas izglītības iestādēs tiks pieņemtas tikai vecāku vai viņu likumisko pārstāvju rakstītie apliecinājumi!

Aicinām iedzīvotājus būt atbildīgiem par līdzcilvēku un savu veselību un rūpīgi izvērtēt publisku vietu apmeklēšanas nepieciešamību!

Aicinām nedoties braucienos uz ārvalstīm!

Atgādinām, ka personām un kontaktpersonām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, jāveic īpaši piesardzības pasākumi un IR PIENĀKUMS: 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās valsts vai teritorijas novērot savu veselības stāvokli, divas reizes dienā (no rīta un vakarā) mērot ķermeņa temperatūru, nekavējoties zvanīt 113, ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), veikt pašizolēšanos dzīvesvietā (mājas karantīna) un būt pieejamam saziņai un sadarbībai ar ģimenes ārstu un citām ārstniecības personām, novērot savu veselības stāvokli, kā arī ir aizliegts pakļaut citas personas inficēšanās riskam, censties samazināt tiešus kontaktus ar citiem cilvēkiem (neuzņemt viesus, neapmeklēt publiskas vietas, institūcijas un nedoties privātās vizītēs u. c.), uzturēties dzīvesvietā (nedrīkst doties uz darbu, sabiedriskām vietām, vietām, kur uzturas liels skaits cilvēku), iespēju robežās neizmantot sabiedrisko transportu, pirmās nepieciešamības preču vai pārtikas iegādei izmantot piegādi mājoklī, izvairoties no kontakta ar piegādātāju vai nodrošināt pārtikas vai preču piegādi ar tuvinieku palīdzību, atstājot tās pie durvīm, lūgt pašvaldības sociālā dienesta palīdzību, izvairoties no tieša kontakta ar sociālo darbinieku, ja nav citu risinājumu, veikalu apmeklēt ar medicīnisko masku stundās, kad veikalā mazāk cilvēku, ievērojot 2 metru distanci no veikala apmeklētājiem un pārdevējiem un ievērojot roku un klepus higiēnu!

Aicinām atbildīgi izturēties pret MK pieņemto lēmumu un izvērtēt savas ikdienas gaitas un to ietekmi uz apkārtējiem.

Saudzēsim sevi, citus un mūsu valsti!

Sagatavoja: Viesītes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dita Mažeika

print