Informatīvs seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem

2020.gada 13.martā, plkst.10.00 Ābeļu pagasta pārvaldes 2.stāva zālē (Aldaunes iela 13, Ābeļu pagasts, Brodi) notiks informatīvais seminārs LEADER projektu potenciālajiem iesniedzējiem.

Semināra dalībniekus, iepriekš aicinām iepazīties MK noteikumiem Nr.590., kā arī ar sev interesējošām projekta pieteikuma veidlapām. Visi minētie dokumenti atrodami www.partneribaselija.lv sadaļā „LEADER projektu iesniedzējiem”, kā arī www.lad.gov.lv.

Papildus informācija: t.29283474

print