Pašvaldības speciālisti tiekas ar novada uzņēmējiem

26. februārī, Viesītes Dienas centra telpās notika pašvaldības speciālistu tikšanās ar novada uzņēmējiem. Uz attīstības un plānošanas nodaļas iniciatīvu atsaucās un sanāksmē piedalījās 19 novada uzņēmēji. Pašvaldību sanāksmē pārstāvēja izpilddirektore Sanita Lūse, attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja Laura Zvirbule, projektu administratore Liene Maisaka, Viesītes Tūrisma informācijas punkta  pārstāve Ligita Levinska-Drozdova un lauksaimniecības konsultante Irēna Butkus.

Sanāksmes mērķis bija iepazīstināt novada uzņēmējus ar aktualitātēm uzņēmējdarbības jomā un tūrismā, kā arī vienoties par iespējamajiem sadarbības modeļiem un pašvaldības atbalsta iespējām. Tikšanās noritēja racionālā un pozitīvā gaisotnē. Uzņēmēji pārstāvēja plašu nozaru spektru – dārzkopība, pārtikas ražošana, putnkopība, lauksaimniecība, mazumtirdzniecība, pakalpojumu sniegšana.

Tikšanās sākumā, uzrunājot klātesošos, izpilddirektore S. Lūse norādīja, ka pašvaldībai ir svarīgi dzirdēt uzņēmēju viedokli. Arī kritika ir svarīga, lai efektīgāk veiktu darbu. Muzeja speciāliste L. Levinska-Drozdova bija sagatavojusi prezentāciju par aktualitātēm tūrisma jomā un sadarbības iespējām tirgos un izstādēs.

Attīstības un plānošanas nodaļas speciālisti informēja par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai. Īpašs uzsvars šogad likts uz jauno grantu konkursu, kura nolikumu dome apstiprināja februāra mēnesī. Klātesošie tika iepazīstināti ar nolikumu un informēti par konkursa gaitu.

Atvēlētais laiks diskusijām un uzņēmēju ierosinājumu uzklausīšanai bija piepildīts ar viedokļiem, lai kopā veicinātu sadarbību starp Viesītes novada pašvaldību un vietējiem uzņēmējiem. Rezultātā sanāksmes klātesošie vienojās, ka uzņēmēju produkcijas tirdziņus Viesītē vajadzētu rīkot vismaz divas reizes gadā, tāpat pašvaldības mājas lapā ir jāpilnveido uzņēmējdarbības sadaļa.

Paldies, novada uzņēmējiem, kuri atsaucās aicinājumam un ieradās. Paldies par viedokļiem un diskusijām!

Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja. L. Zvirbule

print