Izstrādāts Saukas ezera apsaimniekošanas plāns

2020. gada 16. janvāra Viesītes novada domes sēdē apstiprināti pašvaldības noteikumi Nr. 2020/2 “Saukas ezera apsaimniekošanas noteikumi”, kuri izstrādāti Latvijas vides aizsardzības fonda projekta ietvaros. Projekts Reģ. Nr. 90000045353 “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde” tika apstiprināts 2019. gada 20. februāra Latvijas vides aizsardzības fonda padomes sēdē.

Pamatojoties uz pašvaldības rīkoto Publisko iepirkumu likumā nereglamentēto iepirkumu “Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrāde”, tika noslēgts līgums ar SIA “Enviroprojekts” par Saukas ezera apsaimniekošanas plāna izstrādi. Projekta īstenošanas laiks ir no 01.03.2019. līdz 31.03.2020. Projekta izmaksas ir EUR 7 260.00.

Ar dokumentu iespējams iepazīties pašvaldības mājas lapā – https://www.viesite.lv/wp-content/uploads/2020/02/Saukas_ezera_apsaimniekosanas_plans.pdf.

Projektu administratore L.Maisaka

print